Přihlásit k webu

Pomoc s predátorskými časopisy ✍

Predátorské časopisy zneužívají myšlenku otevřeného přístupu (ve svůj prospěch). Vznikají primárně proto, aby vybíraly autorské publikační poplatky, ale neprovádějí recenzní řízení. Rozhodně nepodporují ani nerozvíjí vědeckou komunikaci. 

Charakteristické znaky predátorů: 

 • Agresivní praktiky, především nevyžádané maily s nabídkou na publikování.
 • Parazitování na známých jménech časopisů, velmi podobná a zaměnitelná zkratka názvu (např. přidaný člen: Journal of... versus The journal of... ) apod.
 • Neurčité kontaktní údaje, fiktivní redakční rada.
 • Téměř žádné překážky k publikování (práce nízké úrovně).
 • Nedodržování publikačních standardů, žádné či fiktivní recenzní řízení.
 • Minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků.
 • Nejisté sídlo vydavatele.
 • Velice krátká doba pro publikování.

Jak predátory poznat?

 • Pokud uvádějí hodnotu impakt faktoru, musejí být vedeny v databázi Journal Citation Reports. Zde můžete danou hodnotu ověřit.
 • Pomocí stránky Vím, kde publikuji, se můžete ujistit, zda je vámi zvolený časopis správný pro publikování výsledků výzkumu, tedy zda je seriózní a důvěryhodný.
 • Dále se můžete podívat na prezentaci s příkladem konkrétního predátorského časopisu (Journal of Engineering Technology - web1 a web2).

Oficiální celosvětové vyjádření k predátorům naleznete zde a zde.

Konzultace:

V případě dotazů, podezření na predátorské časopisy, nebo pokud se jen potřebujete poradit ohledně predátorů, kontaktujte marta.zizienova@tul.cz nebo predator@tul.cz, nebo vyplňte formulář. 

Maximální povolená velikost souboru je 2 MB.