Přihlásit k webu

Rešerše

Knihovna TUL na požádání zpracovává rešerše. K žádosti o rešerši využijte, prosím, formulář níže.

Rešerše jsou pro akademické pracovníky zdarma, pro ostatní čtenáře knihovny jsou zpoplatněné.
Studentům Bc. a Mgr. programů rešerše neprovádíme. Mohou si ale, a nejenom oni, domluvit
stručné školení o tom, jak správně rešerši vypracovat vlastními silami.

Výsledkem rešerše je soupis literatury (knih, článků apod.) na zadané téma. Mimo literárních
provádíme ještě rešerše patentové, v takovém případě je výsledkem soupis patentů vztahujících se
k danému technickému řešení, anebo zpracováváme citační analýzy (kdo, kdy a kolikrát koho cituje, nejcitovanější časopisy apod.)

Výsledky bývají za běžných okolností k dispozici do 7 dní. Pokud je téma rešerše složitější, můžeme se domluvit na osobní konzultaci.

 

Kontakt
e-mail: jiri.fiser@tul.cz
tel.: 485 35 2201

 

Objednávka rešerše: