Přihlásit k webu

DSpace ✍

Institucionální repozitář TUL využívá platformy open source systému DSpace 6.3. Slouží k ukládání, uchovávání, zpřístupňování a archivaci různých typů digitálních dokumentů v nejrůznějších formátech. Jde především o vysokoškolské kvalifikační práce, materiály rektorátu a univerzitní knihovny, časopisy, sborníky, výukové materiály a publikační činnost autorů z TUL.

Repozitář TUL používá jednoduchý metadatový standard pro popis ukládaných záznamů a souborů Dublin Core.

Repozitář zahrnuje veškeré závěrečné kvalifikační práce od roku 1956 do současnosti, včetně volně dostupných plných textů. Od ledna roku 2019 probíhá automatický import vysokoškolských kvalifikačních prací z portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci IS/STAG.

Nahráním souboru autor souhlasí s uložením a zveřejněním plného textu dokumentu v repozitáři DSpace TUL.

 

Provozní doba:
pondělí- pátek 8:00- 12:00

Kontakt:  
email: marketa.trykarova@tul.cz
tel.:

485 352 230

 

 Žádost o archivaci dokumentu nám můžete zaslat také přes formulář: