Přihlásit k webu

Open Access

Podpora OA publikování
Autoři z TUL mohou publikovat zdarma u vydavatelství Emerald, Springer, Taylor & Francis a Wiley, nebo s výraznou slevou u Sage. Poplatky za publikování (APC - Article processing charges) jsou hrazené prostřednictvím tokenů.
Aktuální stav tokenů zde.

 

 Podmínky využití

  1. Token bude přidělen pouze pro publikování článku, jenž je výsledkem výzkumu financovaného z rozpočtu TUL, nikoli z projektu.
  2. Výzkumný článek bude odveden pod afiliací TUL do https://publikace.tul.cz/.
  3. Hlavní, respektive korespondenční autor je z Technické univerzity v Liberci, s uvedenou afiliací TUL.
  4. V komunikaci s vydavatelem používejte e-mail TUL.
  5. Uveďte ORCID s afiliací TUL.
  6. Schvalování probíhá systémem FIFO (first in, first out). Ujistěte se, že jsou tokeny k dispozici.

 

 

 

Zdarma lze publikovat v 64 časopisech z kolekce Engineering, Computing and Technology. Vše je na dohodě mezi autorem a vydavatelem, TUL na tento proces nemá vliv. Více na https://www.czechelib.cz/cs/425-emerald.

 

 

U tohoto vydavatele je možné uplatnit slevu u dvou typů časopisů:
     1) U 308 hybridních časopisů z kolekce STM Package je možné uplatnit snížení APC na fixní
     částku 200 GBP.
     2) U čistě Open Access časopisů (označených jako Pure Gold Open Access) je možné uplatnit
     slevu 20 %. 

Schvalování probíhá přímo mezi autorem a vydavatelem. Proces publikování je dostupný na https://www.czechelib.cz/cs/710-sage.

 

 

Zdarma lze publikovat ve 2 084 hybridních časopisech. Finální schvalování tokenů provádí univerzitní knihovna. Proces publikování je dostupný na https://www.czechelib.cz/cs/627-springer-nature.

 

 

Zdarma lze publikovat v cca 2 200 hybridních časopisech (označených jako Open Select). Finální schvalování tokenů provádí univerzitní knihovna. Proces publikování je dostupný na https://www.czechelib.cz/cs/426-taylor-francis.

 

 

Zdarma lze publikovat v 1 334 hybridních časopisech. Finální schvalování tokenů provádí univerzitní knihovna. Proces publikování je dostuný na https://www.czechelib.cz/cs/626-wiley.

 

V případě dotazů pište na openaccess@tul.cz