Přihlásit k webu

Dlouhodobé výpůjčky

Po schválení ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky UKN je možné půjčovat dokumenty i na nadstandartní dobu. Jedná se ovšem o výjimku z knihovního řádu a jako taková je umožněna jen ve výjimečných případech.

Kontakt:  
e-mail: jitka.venclakova@tul.cz
  marta.zizienova@tul.cz