Přihlásit k webu

Katalogizace na katedrách

Knihy zakoupené na jednotlivé katedry či pracoviště si můžete nechat zkatalogizovat v knihovně či na pobočce v budově E2.

Kontakt:
  
Koordinace, katalogizace na budovách H a P (budova H)
e-mail: ludvik.steiner@tul.cz
tel.: 485 352 549
   
Katalogizace pro kampus (E2)
e-mail: adama.zizien@tul.cz
tel.: 485 353 588