Přihlásit k webu

Meziknihovní výpůjční služba ✍

Umožňuje (registrovanému) uživateli knihovny zapůjčení dokumentu, který není ve fondu dotazované knihovny, prostřednictvím jiné knihovny.
Tímto způsobem lze objednat knihu, kopii článku apod. Jedná se o placenou službu.

O meziknihovní výpůjčku můžete zažádat i přes níže uvedený formulář.

Ceník

každý kladně vyřízený požadavek (MVS i MMVS) 10,-
výpůjčka knihy (MVS) 10,-
výpůjčka knihy (MMVS) z Evropy (kromě Velké Británie)       150,- + 10,-
výpůjčka knihy (MMVS) z Velké Británie + mimo Evropu 400,- + 10,-
kopie požadovaných informačních pramenů MVS 2,-/1 str. + 10,-
kopie požadovaných informačních pramenů MMS 30,-/10 str. + 10,-
   
Kontakty
e-mail: jaroslava.jirova@tul.cz
tel.: 485 352 550
   
Provozní doba  
pondělí – pátek:

8.00 – 14.30 hod.                                                                

 

Žádanka o meziknihovní výpůjčku

Maximální povolená velikost souboru je 32M.