Přihlásit k webu

Kontrola plagiátů

Na TUL je k dispozici několik nástrojů pro odhalování plagiátů a pro kontrolu odborných prací:

Enago:

 

Grammarly:

  • doporučené jen pro základní kontrolu textu, není vhodné pro kontrolu vědeckých článků a dalších publikačních aktivit
  • mohou ho využívat všichni studenti a zaměstnanci univerzity
  • kontrolu provádí software
  • použití je pro uživatele zdarma
  • více viz https://knihovna.tul.cz/sluzby/grammarly-edu

 

Similarity Check:

  • určené pro kontrolu anglicky psaných vědeckých článků a dalších textů, kterým bylo přiděleno DOI (jedinečný identifikátor digitálních dokumentů)
  • umožňuje i vzájemné srovnání dvou obsahově podobných dokumentů (tedy potenciálních plagiátů)
  • poplatek za kontrolu jednotlivých dokumentů hradí osoba, která si kontrolu objednala (vydavatel, recenzent, univerzita apod.). Informaci o cenách naleznete zde.
  • více viz Markéta Trykarová (marketa.trykarova@tul.cz)

 

Theses:

  • určené pro kontrolu závěrečných prací v systému STAG

 

Turnitin: