Přihlásit k webu

Kontrola plagiátů

Ke všeobecně známému systému systému Theses (databáze vysokoškolských prací) přibyl na TUL další nástroj pro odhalování plagiátorství – SIMILARITY CHECK.

Similarity Check je on-line nástroj na odhalování vědecké plagiace. Cílem tohoto systému je aktivní boj proti tomuto neetickému chování a podpora originálního výzkumu.

Vztahuje se na dokumenty v angličtině, kterým bylo přiděleno DOI (jedinečný identifikátor digitálních dokumentů).

Ke kontrole jednotlivých dokumentů lze zvolit plnotextovou databázi s 86 miliony offline i online tituly či prohledávání internetu vlastním vyhledávacím modulem, který prochází více než 20 miliard webových stránek.

Systém umožňuje i vzájemné srovnání dvou obsahově podobných dokumentů (tedy potenciálních plagiátů).

Užití tohoto nástroje povede nejen k eliminaci plagiátů, ale i k ochraně autorů před zneužitím jejich vlastních děl.

Služba je placená. Roční poplatek platíme my, poplatek za kontrolu jednotlivých dokumentů hradí osoba, která si kontrolu objednala (vydavatel, recenzent, univerzita apod.). Více informací o cenách naleznete zde

Pro více informací kontaktujte paní Markétu Trykarovou (marketa.trykarova@tul.cz).