Přihlásit k webu

Digitalizace ✍

Oddělení digitalizace patří mezi specializovaná pracoviště UKN TUL. V rámci procesu digitalizace zde dochází k převodu původních tištěných dokumentů do jejich digitální podoby. Výsledné digitální kopie jsou pak archivovány v repozitáři a zpřístupňovány prostřednictvím digitální knihovny. Jsou dostupné pouze v knihovně, resp. v areálu TUL (přístup je vázán na IP adresu TUL) a z důvodů zákonných omezení nejsou vzdáleně přístupné.

Digitalizační pracoviště je vybaveno hned několika druhy knižních skenerů s příslušným softwarovým vybavením určeným ke zpracování digitalizátů, a nabízí tyto služby:

  • digitalizace knih, časopisů, článků, archiválií atd .
  • digitalizace vlastního fondu (vlastním výběrem nebo zájmem uživatelů), na objednávku či
    v rámci projektů
  • dlouhodobé uchovávání digitalizátů v repozitáři
  • zpřístupňování digitalizátů prostřednictvím digitální knihovny
  • digitalizace knih pro studenty se specifickými potřebami

Digitalizační oddělení spolupracuje v rámci ochrany kulturního dědictví na různých projektech digitalizace převážně historických fondů. Zde se jedná o tzv. komerční digitalizaci. 

V případě zájmu o digitalizaci dokumentů nás neváhejte kontaktovat, nebo můžete využít formulář níže, a pro výběr z našeho fondu se můžete podívat do našeho katalogu

 

Výsledná digitální kopie je určena pouze pro osobní účely uživatele, tj.
z hlediska autorských práv nesmí být dál šířena!

 

Kontakt: