Přihlásit k webu

Digitalizace ✍

Oddělení digitalizace patří mezi specializovaná pracoviště UKN TUL. Cílem digitalizace je převod původních tištěných dokumentů do jejich digitální podoby. Součástí procesu je výběr a příprava knihovních dokumentů, tvorba obrazových souborů (skenování) a jejich následná úprava a též tvorba metadat. Výsledné digitální kopie jsou archivovány v repozitáři a zpřístupňovány prostřednictvím Digitální knihovny, jež je součástí Katalogu knihovny.

Digitalizační pracoviště je vybaveno několika druhy knižních skenerů s příslušným softwarovým vybavením určeným ke zpracování digitalizátů.

Oddělení digitalizace zajišťuje:

  • digitalizaci knih, časopisů, článků, archiválií atd.
  • digitalizaci vlastního fondu vlastním výběrem nebo zájmem uživatelů
  • digitalizaci na objednávku či v rámci projektů
  • digitalizaci knih pro studenty se specifickými potřebami
  • dlouhodobé uchovávání digitalizátů v repozitáři
  • zpřístupňování digitalizátů prostřednictvím digitální knihovny

Digitalizační oddělení spolupracuje v rámci ochrany kulturního dědictví na různých projektech digitalizace převážně historických fondů. Zde se jedná o tzv. komerční digitalizaci. 

Digitalizované knihy jsou zpřístupňovány prostřednictvím Digitální knihovny. Jsou dostupné pouze v knihovně, resp. v areálu TUL (přístup je vázán na IP adresu TUL). Z důvodů zákonných omezení nejsou běžně vzdáleně přístupné, lze se však připojit prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).

Digitalizaci našeho fondu můžete podpořit i vlastním návrhem. V případě zájmu využijte formulář níže. Digitální kopie neposkytujeme mimo knihovnu.

 

Kontakt:

 

Žádost o digitalizaci dokumentu: