Přihlásit k webu

Autorské identifikátory

Autorské identifikátory nabízí možnost, jak okamžitě rozlišit identitu více autorů se stejným jménem.  Usnadňují vyhledávání a identifikaci publikací, autorům umožňují okamžitý přístup k jejich publikační činnosti a jsou nepostradatelným nástrojem v hodnocení vědy a výzkumu.

ORCID (Open Research and Contributor ID) je jedinečný trvalý identifikátor jednotlivých autorů.

Registr ORCID je zdarma a poskytuje jednotlivcům možnost získání ORCID ID, spravování svého profilu a vyhledávání ostatních vědců .

Bezplatná registrace na stránce: orcid.org/register.

ResearcherID (RID) je jednoznačný identifikátor autora, který je provázán s platformou Publons (dříve Web of Science ResearcherID). Publons je novým prostředím, které nabízí uživatelům vylepšenou podobu Web of Science ResearcherID.  Velkým přínosem pro autory při využívání tohoto nástroje je bezchybná identifikace autora a zpřesnění celého systému provázanosti autorů a publikací. 

Založení ResearcherID profilu je možné na adrese: publons.com/account/register/.

ScopusID je jednoznačný identifikátor autora, který je propojen s citační databází Scopus. Lze ho propojit s ORCID.

 

Kontakt: