Přihlásit k webu

DOI ✍

Zkratka DOI pochází z anglického "Digital Object Indetifier", česky "digitální identifikátor objektu". Jedná se o unikátní a trvalý digitální identifikátor objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podrobnější popis naleznete zde

Slouží především k přesměrování na aktuální URL. Zatímco URL se s přestěhováním na jiný server mění, DOI zůstává stejný. Pro zjišťování aktuálního umístění digitálních objektů slouží Handle System. V rejstříku jsou kromě DOI a URL ukládána i metadata (popis) digitálního objektu.
Pro vyhledávání slouží DOI resolver.

Univerzitní knihovna přiděluje DOI v rámci TUL.

Žádost na přidělení DOI nám můžete zaslat také přes formulář.

Provozní doba:  

pondělí- pátek      8:00- 12:00

 

 
Kontakt:
e-mail: marketa.trykarova@tul.cz

tel.:

485 352 230


DOI