Přihlásit k webu

Normy

Knihovna vlastní téměř tisíc tištěných norem. V současnosti také poskytujeme přístup do databáze ČSN online, kde je možné dohledat plné texty všech platných českých norem.

Normy jsou dostupné k prostudování pouze v prostorách knihovny. Přístup do databáze ČSN online je na PC v cizojazyčné knihovně v suterénu hlavní budovy a na pobočce E2 v prostorách studentského klubu.

Normy IEEE můžete hledat v databázi  IEEE Xplore Digital Library.

V případě objednávek norem kontaktujte paní Tumajerovou.

Kontakt: