Přihlásit k webu

Nabídka vyřazených knih

Součástí budování knihovních fondů je i vyřazování dokumentů. Může jít o dokumenty obsahově zastaralé, opotřebované (poškozené), neodpovídající současným potřebám a požadavkům čtenářů, nebo o nadbytečné multiplikáty.

Dovoluje-li to stav těchto vyřazených děl, nabízíme je katedrám TUL či jiným knihovnám.

Pro podrobnější informace kontaktujte:

e-mail: sarka.kratochvilova@tul.cz
tel.: 485 352 546