Přihlásit k webu

Nabídka vyřazených knih

Součástí budování knihovních fondů je i aktualizace a vyřazování nepotřebných, ztracených nebo nevrácených dokumentů. Může jít o dokumenty obsahově zastaralé, opotřebované (poškozené), neodpovídající současným potřebám a požadavkům uživatelů, nebo o nadbytečné multiplikáty.
Dovoluje-li to stav těchto vyřazených děl, jsou nabízeny jiným knihovnám či katedrám TUL.

Odpisy podléhají schválení knihovní radou.

Kontakt:
e-mail: sarka.kratochvilova@tul.cz
tel.: 485 352 546