Přihlásit

DSpace ✍

Tato služba umožňuje uživateli archivovat své knihy, bakalářské práce a podobné dokumenty
v repozitáři DSpace. 

Nahráním souboru autor souhlasí s uložením a zveřejněním plného textu dokumentu v repozitáři DSpace TUL.

Kontakt:  
email: marketa.trykarova@tul.cz

 

Maximální povolená velikost souboru je 2M.