Přihlásit k webu

Workshop "Technické vybavení prostoru učení"

 

Prezentace z workshopu:

Falk Maiwald - Medientechnologie in der virtuellen Infrastruktur und lokalen Lernräume (Technologie médií v infrastruktuře virtuálních a místních vzdělávacích prostorů)

Angela Malz - Informationen der Sächsischen Aufbaubank (Informace ze Saské rozvojové banky)

Angela Malz - Vorstellung des Projektes (Prezentace projektu)

Vladimír Nový - Videokonferenční a videoprezentační možnosti (v síti Webnet) (Videokonferenz- und Videopräsentationsmöglichtenkeiten (Netz Webnet)

Dana Petrýdesová - Služby KVK v Liberci z hlediska technického vybavení (KVK Dienstleistungen in Liberec in Bezug auf die technische Ausstattung)

Radka Tichá - Technické zázemí Univerzitní knihovny (Universitätsbibliothek Technischer Hintergrund)

Jitka Vencláková - Zkušenosti s implementací RFID; Technické zázemí plánované do nové knihovny TUL (Erfahrung mit Implementierung RFID-Anwendungen; Geplante technische Ausstattung für das neue Bibliotheksgebäude TUL)