Přihlásit k webu

Harmonizace a opravy jmenných autorit v Univerzitní knihovně TUL

Program Ministerstva kultury ČR VISK 9/II. Finanční prostředky byly v letech 2013 a 2014 využity k úhradě šesti dohod o provedení práce, díky nimž bylo zkontrolováno 112000 lokálních personálních záznamů.