Přihlásit k webu

ISI Web of Knowledge

Řešitelem projektu je Knihovna AV ČR, v.v.i. Díky tomuto projektu je zajištěn přístup do databáze Web of Science do konce roku 2017 (včetně dvou let udržitelnosti).