Přihlásit k webu

Fotogalerie

Další fotografie najdete na sociálních sítích (Facebook, Instagram) případně v repozitáři DSpace.

 

Budova H

       

Všeobecná studovna

         

         selfsken a uživatelské počítače       

Cizojazyčné studovny

       

       

 

Retro videoprohlídka: