Přihlásit k webu

Historie

1953 - Koncem roku vznikla Univerzitní knihovna TUL.

1992 - Knihovna se přestěhovala z budovy C v areálu Husova do budovy H na Voroněžské ul. do bývalé budovy Stavoprojektu.  V nové budově byly vytvořeny počítačová studovna a jazykové knihovny. 

1994 - Byly založeny Německá, Francouzská a Anglická knihovna. Základem Německé knihovny se stal dar nadace Hermann-Niermann-Stiftung Düsseldorf, Francouzská knihovna vznikla převážně z darů Francouzského velvyslanectví v ČR a Francouzského institutu v Praze a Anglická knihovna byla vytvořena z fondu knihovny Katedry anglického jazyka Pedagogické fakulty TUL, který byl doplněn dary především The British Council a mnoha nadací. Jako odloučená součást univerzitní knihovny byla založena také knihovna Fakulty umění a architektury TUL.

2003 - Knihovna přešla na knihovní systém Daimon firmy Sefira s.r.o., který nahradil předchozí systém Automatizovaná knihovna z produkce Českého vysokého učení technického. Od tohoto roku je také k dispozici online katalog (předtím byly informace o dokumentech dostupné pomocí protokolu telnet). Závěrem roku se po panu prom. fil. Vladimíru Studeném stal ředitelem knihovny pan PhDr. Adam Kretschmer.

2004 - Po dvanácti letech od přestěhování byla zahájena stavební rekonstrukce knihovny. V prostorách knihovny byly zpřístupněny závěrečné práce absolventů TUL za posledních 10 let - na vyhrazených počítačích v přízemí knihovny. 

2005 - Pokračovalo se ve stavebních úpravách, spuštěny byly nové webové stránky knihovny.

2008  - Na samostatný server byl instalován archiv Rudého Práva z let 1945-1962.

2009 - Knihovna převzala fond zrušené knihovny odborů TUL.

2010 - Byl zahájen přechod na RFID logistiku a zakoupen nový knihovní systém KpwinSQL od společnosti KP-SYS spol. s.r.o.

2011 - Prozatímní ředitelkou knihovny se stala paní Naděžda Haščáková. Pořízeny byly dvě čtečky e-books Amazon Kindle, začala katalogizace knih na katedrách a testování discovery systému Primo pro společný katalog libereckých knihoven Kaliko. Knihovna zahájila spolupráci se Souborným katalogem ČR. Zprovoznila také svůj profil na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+.

2012 - Ředitelkou knihovny se stala Bc. Jitka Vencláková.

2013 - Byl pořízen samoobslužný skener a zahájen provoz univerzitního repozitáře v systému DSpace. Knihovna se stala validačním místem pro MojeID. Začal vycházet měsíční zpravodaj UNIKNI TUL. Byly zrušeny magnetické pásky pro ochranu fondu, plně je využívána technologie RFID. Byl ukončen projekt Kaliko.

2014 - Knihovna zastává funkci celouniverzitní agentury pro přidělování DOI (Digital Object Identifiers). Byl pořízen selfcheck pro samoobslužné půjčování/vracení a také zahájen provoz pobočky E2 v areálu Husova.

2015 - Byl nainstalován první bibliobox na kolejích v Harcově.

2016 - Knihovna převzala správu e-learningového systému Moodle, začala publikovat e-knihy prostřednictvím elektronického publikačního systému eTUL a zapojila se do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 projektem „Prostor učení - knihovnická informační platforma“.

2018 - V rámci reorganizace byla zrušena služba u cizojazyčných knihoven.

2019 - Celý rok běžel projekt Služby (ne)jen pro akademiky.
Byl spuštěn nový e-shop (shop.tul.cz), na kterém si uživatelé a čtenáři mohou koupit vydané publikace TUL nebo reklamní předměty TUL.
Poprvé jsme zkusili práci s dětmi, organizaci vernisáže v rámci Března - měsíce čtenáře. 

2020 - Covid vnesl do provozu knihovny řadu změn - poprvé spuštěno výdejní okénko pro objednané knihy. Všichni pracovníci knihovny se zdokonalili v práci online.
Prodejna TUL na budově F se dočkala částečné renovace a e-shop byl obohacen o možnost zasílání zboží prostřednictvím Zásilkovny.
Od února zajišťuje UKN také vydavatelskou činnost. Pracoviště bylo během roku přestěhováno do právě nově upravené prodejny.