Přihlásit k webu

Harmonizace a opravy chybných klíčových slov v Univerzitní knihovně TUL

Program Ministerstva kultury ČR VISK 9/II (Veřejné informační služby knihoven). Finanční prostředky byly využity k úhradě tří dohod o provedení práce, díky nimž bylo zkontrolováno 18000 lokálních záznamů klíčových slov.