Přihlásit k webu

Informační infrastruktura výzkumu pro techniku

Operační program VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) - řešitelem projektu je VŠB-TU Ostrava. Díky tomuto projektu je zajištěn přístup do databází IEEE/IET Electronic Library (IEL) a ACM Digital Library do konce roku 2019 (včetně dvou let udržitelnosti).