Přihlásit k webu

Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných elektronických informačních zdrojů, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání

Program LR „Informace - Základ výzkumu“ - řešiteli projektu jsou NTK a Suweco CZ, s.r.o. Díky tomuto projektu je zajištěn přístup do databází ScienceDirect, SCOPUS, SpringerLink a Wiley Online Library do konce roku 2019 (včetně dvou let udržitelnosti).