Přihlásit k webu

Rozšíření funkcí RFID technologie v Univerzitní knihovně TUL o bezpečnostní funkci

Program Ministerstva kultury ČR VISK 3. V knihovně byla instalována nová detekční RFID brána a spoluúčastí na projektu přibyla jedna 3M pracovní stanice. Došlo tak k rozšíření výpůjčních míst o jazykové knihovny a UKN získala 9000 RFID štítků pro označení nových dokumentů ve fondu.