Přihlásit k webu

Rozšíření služeb UKN o samoobslužný návratový box

Institucionální projekt TUL. Bibliobox je instalovaný v budově C kolejí Harcov. Ve spolupráci se správou kolejí se vrácené dokumenty denně vybírají a dopravují do UKN TUL.