Přihlásit k webu

Rozšíření funkcí RFID technologie v Univerzitní knihovně TUL o samoobslužné půjčování

Program Ministerstva kultury ČR VISK 3. V knihovně bylo instalováno samoobslužné zařízení pro výpůjčky a vracení dokumentů, díky kterému stoupl komfort služeb uživatelům.