Přihlásit k webu

O projektu

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci se v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Českou republikou 2014-2020 přidala ke konsorciu německých a českých knihoven v projektu Prostor učení - knihovnická informační platforma. Cílem projektu je propojit partnerské knihovny do přeshraničního vzdělávacího prostoru.

K dosažení cíle slouží pět klíčových aktivit:

Konsorciální pořízení informačních zdrojů / Meziknihovní výpůjční služba / Semestrální příruční aparáty

Konsorcium pořídí elektronické informační zdroje (odborné databáze, e-knihy), dostupné pro všechny uživatele zúčastněných knihoven.
Tištěné zdroje partnerů projektu budou k dispozici prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
Také dojde k zřízení tzv. semestrálních aparátů (příručních knihoven) pro studenty germanistiky z fondů partnerských knihoven.

Od 1. 10. 2016 mohou uživatelé UKN TUL v rámci projektu zdarma využít mezinárodní meziknihovní výpůjční služby z fondů našich německých partnerských knihoven:
Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek - katalog, návod
Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek - katalog, návod

Vybírat můžete také z fondů našich českých partnerských knihoven:
Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - katalog, návod
Krajská vědecká knihovna v Liberci - katalog, návod

Technické vybavení prostoru učení

Zúčastněné knihovny budou vybaveny kvalitním technickým vybavením pro prezentaci, spolupráci a sdílení informací.

Open Access

Partneři podporují myšlenku neomezeného bezplatného přístupu k informacím a nabízejí svým uživatelům fulltextové repozitáře volně přístupných dokumentů.

Odborné zprostředkování informační kompetence

Posilování informačních kompetencí uživatelů prostřednictvím instruktážního modulu v tištěné i elektronické podobě a akce Informační kompetence, v nichž knihovny představí pořízené elektronické informační zdroje a nástroje pro jejich efektivní využití.

Akce a opatření pro práci s veřejností

V rámci projektu proběhne velká zahajovací a závěrečná akce, 5 workshopů a také vznikne publikace, která bude dokumentovat výsledky projektu a poslouží i k předání zkušeností dalším knihovnám.

                                                                                                                                                                

Konsortiale Beschaffung der Informationsquellen

Durch Vermittlung des Konsortiums werden E-Bücher angeschafft.
Einrichtung so genannter semestraler Handapparate für die Studierenden der Germanistik aus den Fonds der Partneruniversitäten.

Technische Ausstattung der Lehrräume

Ergänzung der technischen Ausstattung der Bibliothek.

Freier Zugang

Die Unterstützung des freien Zugangs zu den Ergebnissen von Wissenschaft und Forschung,
der Entwicklung institutioneller Repository.

Informationskompetenz

Stärkung der Informationskompetenzen der Nutzer zur effektiven Suche und Nutzung der Quellen.

Publizitätsmaßnahmen