Přihlásit k webu

MMVS Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz

Postup pro české uživatele partnerských knihoven, kteří chtějí vyhledat a vypůjčit si médium z Vysokoškolské knihovny Zittau/Görlitz

Díky mezinárodnímu projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ existuje nyní pro uživatele Univerzitní knihovny TU Liberec, Univerzitní knihovny ZČU Plzeň a Krajské vědecké knihovny v Liberci možnost bezplatně využívat tištěná média z Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz přes meziknihovní výpůjční službu.

Co musíte o vyhledávání a vypůjčování médií v naší knihovně vědět?

Katalog Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz

Jaké vědní obory jsou zastoupeny ve fondu knihovny?
Kompletní přehled všech oborů, které lze studovat na Vysoké škole Zittau/Görlitz, a které jsou zastoupeny ve fondu naší knihovny, naleznete na tomto odkaze.

Na koho se obrátit, když si budete chtít vypůjčit tištěná média z naší knihovny?
Pokud v katalogu naleznete médium, které byste si chtěli vypůjčit, postupujte prosím podle návodu knihovny, kde jste přihlášeni, popřípadě se obraťte na její pracovníky:

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci: Návod
Kontakt: e-mail: zdenka.vysohlidova@tul.cz, tel.: 485 352 550

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni: Návod
Kontakt: e-mail: mvsbor@uk.zcu.cz, tel.: 377 637 714

Krajská vědecká knihovna v Liberci: Návod
Kontakt: Studijní knihovna KVK (1. patro), tel.: 482 412 152 nebo e-mail: mvs@kvkli.cz