Přihlásit k webu

Knihovní rada

Knihovní rada je poradním orgánem rektora TUL pro oblast informačních zdrojů spravovaných UKN.

Knihovní rada se vyjadřuje:

 • ke koncepci jednotlivých klíčových činností UKN, a to zejména v oblastech:
  • správy současného knihovního a jiného informačního fondu
  • strategie zajišťování přírůstků knihovních a jiných informačních fondů
  • doplňkových služeb UKN
 • ke globálním principům přidělování finančních prostředků pro doplňování knihovních a jiných informačních fondů UKN
 • k návrhům vedení UKN týkajících se technického zabezpečení
 • k případným návrhům pro zlepšení činnosti UKN
 • k návrhům knihovního a organizačního řádu UKN i k jiným zásadním řídícím normám vedení knihovny

Setkání Knihovní rady probíhá minimálně dvakrát do roka.