Přihlásit k webu

Organizační struktura

Součástmi UKN jsou:

  • Útvar vedení
  • Útvar akvizice, zpracování a ukládání knihovního a informačního fondu a seriálů
  • Útvar meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
  • Útvar knihovnických a informačních služeb uživatelům
  • Útvar digitalizace, výpočetní a audiovizuální techniky
  • Pobočka