Přihlásit k webu

Ceník

Poplatky v Univerzitní knihovně

Čtenářské průkazy:

1. vystavení zdarma
1. duplikát 50,- Kč
další duplikáty (opakované ztráty - za každý nový průkaz)          150,- Kč
laminace průkazu 6,- Kč
opakované obnovení PIN 5,- Kč

Upomínky:

upomínka za 1 dokument a 1 provozní den   1,- Kč
upomínka za čtečku e-book za 1 provozní den 10,- Kč
zaslání oznámení o blížícím se konci výpůjční lhůty e-mailem   0,- Kč
zaslání I. upomínky e-mailem (den po uplynutí výpůjční doby)   0,- Kč
zaslání II. upomínky poštou (měsíc po uplynutí výpůjční doby) 15,- Kč
zaslání III. upomínky doporučeným dopisem (po 2 měsících od uplynutí výpůjční doby) 50,- Kč
interní sdělení pro rektorátní útvar 50,- Kč
Pozn.: Upomínky slouží k vymáhání nevrácených informačních pramenů a platí se v hotovosti.

Ztráty a náhrady:

Finanční náhrada ztraceného dokumentu     
Dokumenty vydané před rokem 1990 300% původní ceny
Dokumenty vydané po roce 1990 200% původní ceny

Kopírování:

Samoobslužné kopírky firmy KASRO, ceník zde.

Meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní služby:

za každý kladně vyřízený požadavek (MVS i MMS)            10,- Kč
výpůjčka knihy (MVS) z Česka 10,- Kč
výpůjčka knihy (MMS) z Evropy (kromě Velké Británie) 150,- Kč + 10,- Kč
výpůjčka knihy (MMS) z Velké Británie + mimo Evropu 400,- Kč + 10,- Kč
za kopie požadovaných informačních pramenů MVS - 1 strana    2,- Kč + 10,- Kč
za kopie požadovaných informačních pramenů MMS - každých 10
i započatých stran
30,- Kč + 10,- Kč

                                                 
Rešerše z databází:

1 hodina práce rešeršéra              160,- Kč

Služba dodávání dokumentů:

1 zdigitalizovaná stránka A4             2,- Kč