Přihlásit k webu

Ceník

Poplatky v Univerzitní knihovně

Čtenářské průkazy:

1. vystavení 25,-
1. duplikát 50,- 
další duplikáty (opakované ztráty - za každý nový průkaz)          150,- 
opakované obnovení PIN  5,- 

 

Upomínky:

upomínka za 1 dokument a 1 provozní den      1,- 
upomínka za čtečku e-book za 1 provozní den      10,- 
zaslání oznámení o blížícím se konci výpůjční lhůty e-mailem      0,- 
zaslání I. upomínky e-mailem (den po uplynutí výpůjční doby)      0,- 
zaslání II. upomínky poštou (měsíc po uplynutí výpůjční doby)      15,- 
zaslání III. upomínky doporučeným dopisem (po 2 měsících od uplynutí výpůjční doby)      50,- 
interní sdělení pro rektorátní útvar      50,- 

Pozn.: Upomínky slouží k vymáhání nevrácených informačních pramenů.

 

Ztráty a náhrady:

Finanční náhrada ztraceného dokumentu:    
Dokumenty vydané před rokem 1990 300% původní ceny
Dokumenty vydané po roce 1990 200% původní ceny

 

Kopírování:

Samoobslužné kopírky firmy KASRO, ceník zde.

 

Meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní služby:

za každý kladně vyřízený požadavek (MVS i MMS)            10,- 
výpůjčka knihy (MVS) z Česka 10,- 
výpůjčka knihy (MMS) z Evropy (kromě Velké Británie) 150,-  + 10,- 
výpůjčka knihy (MMS) z Velké Británie + mimo Evropu 400,-  + 10,- 
za kopie požadovaných informačních pramenů MVS - 1 strana    2,-  + 10,- 
za kopie požadovaných informačních pramenů MMS - každých 10
i započatých stran
30,-  + 10,- 

                                                 
Rešerše z databází:

1 hodina práce rešeršéra              160,- 

 

Služba dodávání dokumentů:

1 zdigitalizovaná stránka A4            2,-