Přihlásit k webu

Vědecká redakce

Pro potřeby vydavatelské činnosti TUL jmenoval rektor doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. dne 1. listopadu 2020, redakční radu:

Předseda:

  • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph. D.

Členové:

  • prof. Ing. Iva Nová, CSc. (Fakulta strojní)

  • prof. Ing. Jiří Militký, CSc. (Fakulta textilní)

  • doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph. D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

  • doc. Ing. Klára Antlová, Ph. D. (Ekonomická fakulta)

  • Ing. Jan Koprnický, Ph. D. (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií)

  • doc. M. A. Jan Stolín (Fakulta umění a architektury)

  • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. (Fakulta zdravotnických studií)