Přihlásit k webu

Vědecká redakce

Pro potřeby vydavatelské činnosti TUL jmenoval rektor doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. dne 10. dubna 2019 redakční radu:

Předseda:

  • Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Členové:

  • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. (Ekonomická fakulta)
  • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. (Fakulta zdravotnických studií)
  • doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická)
  • Ing. Jan Koprnický, Ph.D. (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií)
  • prof. Ing. Jiří Militký, CSc. (Fakulta textilní)
  • prof. Ing. Iva Nová, CSc. (Fakulta strojní)
  • doc. M.A. Jan Stolín (Fakulta umění a architektury)