Přihlásit k webu

Publikační činnost TUL

Publikační činnost Technické univerzity v Liberci je přístupná několika cestami:

Repozitář DSpace - plné texty periodik, diplomových prací a dalších materiálů vznikajících na univerzitě; repozitář je průběžně doplňován, další informace poskytne Mgr. Markéta Trykarová
(485 352 230, marketa.trykarova@tul.cz)

Portál publikace.tul.cz - evidence výsledků vědy a výzkumu, citace a abstrakty všech výsledků, jednoduché vyhledávání dle fakult, typů výsledků, roku publikace apod.

Portál RVVI - Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ve kterém je možné vyhledávat jednotlivé projekty a výsledky univerzity
(rozšířené hledání -> název organizace -> Technická univerzita v Liberci)