Přihlásit k webu

Návod na vydání

 1. Vyplňte návrh na vydání zde na odkaze.
  - Můžete si zvolit jeden ze dvou druhů návrhů – Návrh na vydání skript a Návrh na vydání recenzované publikace.
  - Po vyplnění jeden exemplář vytiskněte.

 2. Zajistěte všechny podpisy - nutné zajistit:
  - správce a příkazce rozpočtu
  - autor
  - vedoucí pracoviště
  - děkan
  - člen ediční rady

  - podpis Prorektora pro vzdělávání a vnitřní legislativu zajistí Nakladatelství TUL

 3. Zajistěte posudek/posudky a zašlete je do vydavatelství TUL
  - Pro vydání skript je třeba jeden posudek od interního autora TUL.
  - Pro vydání recenzované publikace je nutné zajistit dva posudky; alespoň jeden oponent nesmí být zaměstnancem TUL.
  - Oponent musí mít stejný či vyšší akademický titul než autor.
  - Posudek/posudky je možno zaslat elektronicky na: marketa.trykarova@tul.cz

 4. Pošlete vyplněný návrh na vydání do vydavatelství 
  - Je nutno poslat fyzický exemplář Návrhu na vydání interní poštou na adresu: Prodejna skript a vydavatelství TUL, Budova F2 (Husova 1290/75, 461 17 Liberec I - Staré Město)

 5. Přidělení ISBN
  - Po obdržení fyzického exempláře Návrhu na vydání a posudku/posudků zajistí Vydavatelství
  TUL podpis prorektora pro vzdělávání a vnitřní legislativu.
  - Dále přidělí publikaci ISBN, vytvoří tiráž a vygeneruje čárový kód publikace. Tato data odešle
  elektronicky autorovi k vložení do publikace.

 6. Vložte ISBN, čárový kód a tiráž do publikace
  - Rok vydání a ISBN se uvádí na zadní stranu titulního listu. Rok vydání uveďte ve větě
  “Vydala Technická univerzita v Liberci v roce xxxx.”.
  - Číslo ISBN uvádějte ve tvaru: ISBN 978-80-xxxx-xxx-x, tzn. se zkratkou ISBN a bez dvojtečky.
  - Čárový kód musí být vložen na zadní stranu obálky.

 7. Zašlete konečnou verzi publikace i s vloženými daty vydavatelství TUL
  - Konečnou verzi publikace zašlete na: marketa.trykarova@tul.cz 
  - Vydavatelství TUL zkontroluje správnost vložených dat.
  - Po kontrole již nic nebrání tisku publikace či jejímu zveřejnění online.
  - V případě tisku v Polygrafii TUL či elektronického publikování na etul.publi.cz,
  zajistí publikování Vydavatelství TUL.
  - Pokud se publikace bude tisknout či zveřejňovat jinde (Moodle apod.), vyřizuje tisk či
  zveřejnění autor.