Přihlásit k webu

Jak publikovat v etul.publi.cz

1. V jakém formátu chcete publikovat?
a) HTML 5 - umožňuje interaktivní a multimediální doplňky, text je šifrován a chráněn
proti zneužití; doba programování cca měsíc
b) PDF - doba publikování do 1 týdne

2. Jakým způsobem bude publikace zpřístupňována?
a) volně
b) pouze studentům a zaměstnancům přes Shibboleth
c) k prodeji - cenu určuje autor (katedra) - provize pro firmu 11,5 % ceny bez DPH; na
konci roku předá UKN fakultě data k fakturaci

3. Jak postupovat?
kontaktujte UKN (jana.ripova@tul.cz), zašlete soubor a titulní stranu (formát png, rozlišení 216
x 288 px), k tomu přidejte informaci o způsobu zpřístupnění (zda chcete publikaci volně/ pouze studentům a zaměstnancům/ k prodeji), můžete přidat i anotaci