Přihlásit k webu

Ediční rada

Pro potřeby vydavatelské činnosti TUL jmenoval rektor doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. dne 1. července 2022, ediční radu:

Předseda:

  • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph. D. (prorektor pro vzdělávání a interní legislativu)

Členové:

  • Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. (Fakulta strojní)

  • Mgr. Zuzana Paukertová (Fakulta zdravotnických studií)

  • Ing. Jindra Porkertová (Fakulta textilní)

  • Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

  • doc. M. A. Jan Stolín (Fakulta umění a architektury)

  • doc. Ing. Libor Tůma, CSc. (Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií)

  • Ing. Otakar Ungerman, Ph. D. (Ekonomická fakulta)