Přihlásit k webu

Citování

Předpisy:

Pokud budete chtít citovat nějakou informaci, základní pravidla najdete v normě ČSN ISO 690:2022 Informace a dokumentace — Pravidla pro bibliografické citace a citace informačních zdrojů. Plný text normy je:

  • ke čtení na vybraných počítačích v hlavní knihovně a v pobočce knihovny v rámci databáze ČSN Online,
  • k nahlédnutí v hlavní knihovně - viz odkaz.

Na každé fakultě mohou být další specifické požadavky, tak se určitě podívejte na směrnici pro tvorbu závěrečných prací své fakulty.

 

Návody:

Metodika citování, 3. vyd. vysvětluje základní principy citování na TUL, obsahuje vzory a příklady pro citování různých zdrojů informací - od knih a článků přes webové stránky, legislativu, sociální sítě, datasety atd. Metodika je dostupná ve dvou variantách:

Píšete-li text v angličtině, vycházejte z Citation Guidelines. Publikace je dostupná v:

 

Software:

Pokud byste si chtěli zjednodušit práci s citacemi, doporučujeme:

  • Zotero
    Pozn.: Citační styly TUL pro Zotero lze nainstalovat z tohoto odkazu. Stačí kliknout na požadovaný soubor CSL (tím se stáhne do PC) a pak na stažený soubor v PC kliknout dvakrát (tím se nainstaluje do Zotera). README zde.

    Pro texty psané v angličtině: Anglické citační styly TUL lze instalovat z tohoto linku. Klikněte na požadovaný soubor CSL (tím se stáhne do PC) a pak na stažený soubor v PC klikněte dvakrát (tím se nainstaluje do Vašeho Zotera). README zde.

  • citace PRO

 

Pomoc:

Kontrolujeme seznamy literatury, školíme Zotero i citace PRO, poskytujeme konzultace k citování aj. Obracejte se na:
                    e-mail: marta.zizienova@tul.cz 
                    tel.: 485 352 554