Přihlásit k webu

Rešerše ✍

Pokud potřebujete najít zdroje k určitému tématu, můžete si objednat rešerši v naší knihovně. Rešerši zadáte pomocí formuláře níže.

Provádíme jak literární, tak patentové rešerše. Jejich výsledkem je seznam relevantních zdrojů, jako jsou knihy, články nebo patenty.

Rešerše je bezplatná pro pracovníky Technické univerzity v Liberci, pro ostatní čtenáře knihovny je služba placená podle ceníku.

Rešerše neprovádíme pro studenty bakalářských a magisterských programů. Mají ale možnost využít naše pravidelná školení, kde se naučí, jak si rešerši vypracovat sami. Školení jsou určená nejen pro studenty, ale pro všechny zájemce.

Výsledky rešerše obdržíte do 5 pracovních dní. Pokud je vaše téma složitější, můžeme si také domluvit osobní konzultaci.

 

Kontakt
e-mail: jiri.fiser@tul.cz
tel.: 485 35 2201

 

Objednávka rešerše: