Přihlásit k webu

Rešerše ✍

Knihovna TUL na požádání zpracovává rešerše. K žádosti o rešerši využijte, prosím, formulář níže.

Rešerše jsou pro akademické pracovníky zdarma, pro ostatní čtenáře knihovny jsou zpoplatněné.
Studentům Bc. a Mgr. programů rešerše neprovádíme. Mohou si ale, a nejenom oni, domluvit stručné školení o tom, jak správně rešerši vypracovat vlastními silami.

Výsledkem rešerše je soupis literatury (knih, článků apod.) na zadané téma. Mimo literárních provádíme ještě rešerše patentové, v takovém případě je výsledkem soupis patentů.

Výsledky jsou k dispozici nejdéle do 7 dní. Pokud je téma rešerše složitější, můžeme se domluvit na osobní konzultaci.

 

Kontakt
e-mail: jiri.fiser@tul.cz
tel.: 485 35 2201

 

Objednávka rešerše: