Přihlásit k webu

Kde hledat literaturu

Zde se můžete podívat na video o vyhledávání zdrojů informací pro závěrečné práce.

Na tomto místě je vám k dispozici seznam doporučených zdrojů pro rešerši.