Přihlásit k webu

Burza knih

Nakupujte a prodávejte knihy, skripta a učebnice jednoduše přes naše webové rozhraní. Stačí se přihlásit a vyplnit formulář s detaily Vaší nabídky, případně si projít nabídky ostatních uživatelů.

Služba je bezplatná, komunikace s ostatními účastníky probíhá přes e-mail.

 • DatumJméno / FakultaText
 • 14. 9. 2020IvanaC
  Nabízím:
  Odborná praxe a supervize, A. Brožová Doubkova, K. Theoenova
  Rok 2010 cena: 70 Kč

  Základy sociologie, filozofie a etiky pro pomáhající profese, K. Sýkorová
  Rok 2008, cena: 70 Kč

  Problematika gender v sociální práci, J. Benešová
  Rok 2011, cena 70 Kč

  Základy zdravotní intervence, MUDr. I. Bartoníčkova
  Rok 2005, cena 50 Kč

  Filosofická a pedagogická antropologie, PhDr. H. Kalábová
  Rok 2011, cena 50 Kč

  Vybrané kapitoly z etopedie 1dil Klasifikace a diagnostika poruch chování, PaedDr. I. Pesatova, Ph.D.
  Rok 2006, cena 50 Kč

  Kapitoly ze sociální psychologie, Z. Hadi Moussova
  Rok 2001, cena 50 Kč


  mám zájem
  (pouze po přihlášení)