Přihlásit k webu

Možné a dostupné zdroje informací

Jak jistě víte, studenti 1. a 2. ročníků na FZS jsou povoláni k pracovní povinnosti. FZS tedy ruší online výuku a všechna výuka bude jen formou samostudia.

Proto vám zde přidáváme odkazy, které by vám mohly pomoci při samostudiu: 

Držíme palce, váš tým UKN! 


9. 3. 2021