Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci https://knihovna.tul.cz/novinky https://knihovna.tul.cz/images/logo-cs.png https://knihovna.tul.cz/ Tři ženy https://knihovna.tul.cz/novinky/94/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Akce%202019/Divadeln%C3%AD%20soubor%20Vojan%2CHr%C3%A1dek%20nad%20Nisou.jpg" alt="" width="640" height="906" /></p> UNIKNI TUL 3/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/93/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/151277/unikni201903.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">UNIKNI v DSpace.</a></p> <ul> <li>Březen měsíc čtenářů.</li> <li>Samoobslužné půjčování a vracení.</li> <li>V zajetí geografie. </li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace. </a></p> Zkušební přístup k nové "megakolekci"- ProQuest One Academic https://knihovna.tul.cz/novinky/91/detail/ <p style="text-align: justify;">Máme pro vás opět další zkušební přístup. <strong>Do 15. března</strong> můžete vyzkoušet <strong>ProQuest One Academic</strong>. Ten Vám v dobře známém moderním rešeršním prostředí kombinuje čtyři špičkové <br />e-zdroje:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ProQuest Central</strong>- multioborová databáze zahraniční literatury. Nabídne vám přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Poskytuje uživatelům důležitou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či vysokoškolské studenty.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ProQuest Academic Complete™ Ebooks</strong>- polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika. <br />Součástí jsou i mapy a referenční díla.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Academic Video Online</strong>- Nejrozsáhlejší video kolekce pro akademické a veřejné knihovny. Obsahuje všechna videa z oborových videokolekcí.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ProQuest Dissertations &amp; Theses Global</strong>- zpřístupňuje více než 4,7 mil. dizertací, z nichž je polovina v plném znění, tzn. v PDF formátu. U většiny prací je i možnost online nákupu tištěné verze. ProQuest se postará o digitalizaci. U řady prací je dostupný i multimediální obsah. <br />Kolekce je dostupná nezávisle na IP adresách instituce, takže můžete zdroje využít odkudkoliv.</p> <p style="text-align: justify;">Knihy lze využít v režimu "čtení online". <br />Ke všem databázím se můžete dostat přes tento odkaz <a href="https://trials.proquest.com/access?token=3HXAO9VT5LXUQVDK3XFH">ProQuest Trials</a>.</p> Soutěž New Economic Talent 2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/88/detail/ <p style="text-align: justify;">Soutěž <em>New Economic Talent 2019</em>, kterou CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy <br />v Praze a Akademie věd České republiky) vyhlašuje už pátým rokem. <br />Uzávěrka přihlášek je za 8 týdnu (<strong>31. března 2019</strong>).</p> <p style="text-align: justify;">Soutěž probíhá v angličtině a mohou se ji zúčastnit studenti a absolventi různých bakalářských <br />a magisterských oborů, nejen ekonomie. Nejdůležitější součástí výhry (kromě peněžní ceny) je příležitost získat zpětnou vazbu na přihlášenou práci a navázat kontakty, které mohou být rozhodující pro další výzkum.</p> <p style="text-align: justify;">Pro další informace o soutěži se můžete podívat zde na webové stránky: <a href="https://www.cerge-ei.cz/talent">New Economic Talent 2019</a>.<br />Facebookové stránky soutěže: <a href="https://www.facebook.com/cergeei/posts/10156487783432572">Facebook post</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://youtu.be/tj3mB9Msmco">Rozhovor s jedním z výherců. </a></p> UNIKNI TUL 2/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/87/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/150650/unikni201902.pdf?sequence=3&amp;isAllowed=y">UNIKNI v DSpace.</a></p> <ul> <li>Závěrečné práce kompletně dostupné.</li> <li>Statistiky roku 2018.</li> <li>Biblioskříň v budově P.</li> <li>English is not easy!</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace.</a></p> Zkušební přístup INSPEC a INSPEC Analytics https://knihovna.tul.cz/novinky/86/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Screen%20Shot%2001-31-19%20at%2012.44%20PM.PNG" alt="" width="650" height="187" />V lednovém UNIKNI jsme zmiňovali zkušební přístup o databázi INSPEC a INSPEC Analytics, tak bychom vám rádi trochu nastínili, k čemu tento program slouží.</p> <p style="text-align: justify;">Přední bibliografická databáze od Institute of Engineering and Technology, zaměřená na oblast fyziky, elektroniky, telekomunikací, informačních technologií, výroby, produkce a strojírenství.<br />Obsahuje okolo 14 milionů záznamů. <em>INSPEC</em> poskytuje pokrytí z více než 5 000 časopisů, více než 2 500 sborníků, stejně jako řadu knih, dizertací, patentů a zpráv. Vedle základních oblastí <em>INSPEC</em> poskytuje také významné pokrytí v souvisejících oborech, jako je věda <br />o materiálech, oceánografie, jaderné inženýrství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.</p> <p style="text-align: justify;">Součástí je také analytický nástroj <em>INSPEC Analytics</em>, který umožňuje porovnání vědeckých institucí, měření dopadu, zkoumání trendů v oblastech výzkumu či hledání spolupracovníků.</p> <p style="text-align: justify;">Zkušební přístup je vyjednán pouze <strong>do 17. února</strong>, tak neváhejte vyzkoušet. <br />Přístup na databázi INSPEC naleznete na: <a href="https://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&amp;stsug=AjQq7TPofZurM9tr_BxlEd_ae0vgXXM8rBzxEWETJ8-nQ8ynQVOaZpMVR6VQ0Ud5iZv14Kvfjq7ummHSbEiUxygfDSaNkW2JDjKIUoL_KyP2ZctPHkWNJ8zEOd9OvuAC6PjJyBVBpO3TvxzAsjbBE_IVKNbQ15tWaUh4DZ3pFe8rksU&amp;IsAdminMobile=N&amp;encid=22D731263C4635873706358632053C07365370C377C379C370C374C371C376C33013">https://search.ebscohost.com</a>.<br />Přístup na databázi INSPEC Analytics naleznete na: <a href="https://inspec-analytics-app.theiet.org/#/landing">https://inspec-analytics-app.theiet.org</a>.</p> Analytický nástroj InCites https://knihovna.tul.cz/novinky/85/detail/ <p style="text-align: center;"><strong>InCites</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>InCites využívá nejlepší data a nástroje ve své třídě, které vám pomohou pochopit vaše skutečné místo   v globálním výzkumném prostředí.</em></p> <p style="text-align: justify;">Jak jistě víte z článku ve zpravodaji knihovny Technické univerzity UNIKNI, od začátku nového roku je dostupný analytický nástroj InCites. Ale co to vlastně je? Pro koho je určen? Proto bychom zde rádi ve stručnosti službu InCites představili.<br />InCites je scientometrický nástroj, který využívá analýzu publikační činnosti, organizací, regionů, výzkumných oblastí, časopisů, knih, konferenčních a finančních agentur obsažených v databázi InCites. Jedná se o webovou aplikaci, v které lze na základě údajů z<em> Web of Science</em> provádět analýzy vědecké práce a dopadu vědeckých výstupů na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí<br />a jednotlivých oborů.</p> <p style="text-align: justify;">Knihovna vám nabízí InCites v nejnovější verzi, která na rozdíl od té předchozí verze přidává funkce a schopnosti pro hodnocení výzkumu a benchmarking, včetně dat z např. <em>Journal Citation Reports</em> (JCR- tato databáze je základním zdrojem pro stanovení “kvality” vědeckých časopisů). To poskytuje systematické a objektivní prostředky ke kritickému vyhodnocení předních světových časopisů <br />s pomocí kvantifikovatelných statistických informací, založených na citačních datech. JCR pomáhá měřit vliv výzkumu a dopad vědeckých časopisů a tak ukazuje vztah mezi citovanými časopisy.<br />Dále zahrnuje tato nová verze i <em>Essential Science Indicators</em> (ESI- na základě údajů z <em>Web of Science</em> nabízí vybrané bibliometrické údaje). Ty nabízejí jedinečnou kompilaci statistik výkonnosti vědy<br />a vědeckých trendových dat založených na citačních datech časopisů i jednotlivých publikovaných článků z <em>Thomson Scientific Database.</em></p> <p>Cílem služby InCites Analytics je skrze statistické přehledy a ukazatele vědecké práce umožnit porozumění procesům uvnitř výzkumných organizací, a tím pomoci přijímat informovaná strategická rozhodnutí dlouhodobé povahy.</p> <p>Personalizované citační údaje, globální metriky a multidimenzionální profily institucí vám pomohou získat přehled o vámi hledaném objektu. Abyste mohli využít veškeré možnosti, je potřeba registrace. Můžete využít svůj účet ve <em>Web of Science,</em> pokud již takový máte.</p> <p><strong>Tipy pro začátek:<br /></strong>Vytvořte účet (registrace účtu InCites zadáním e-mailové adresy a hesla z počítačů ANU IP-Authenticated), nebo použijte stávající online profil na webu <em>Web of Science/ Journal Citation Reports.</em></p> <p>Stáhněte a přečtěte si přehled InCites a průvodce indikátory. <a href="http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=25246846">http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=25246846</a></p> <p>Můžete se přihlásit na veřejný bezplatný webinář. <a href="https://clarivate.savoinspire.com/czechelib/button-17/">https://clarivate.savoinspire.com/czechelib/button-17/</a></p> <p>Všechna školení a nápovědy jsou i na YouTube, můžete si je projít a prohlédnout. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=incites">https://www.youtube.com/results?search_query=incites</a></p> <p>Další informace o zdroji dat InCites: <a href="https://clarivate.com/products/web-of-science/">Web of Science Core Collection</a>.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/dla%C5%BEdice%20InCites.jpg" alt="" width="700" height="357" /><strong>Uživatelské rozhraní:</strong><br />Poté, co se do InCites přihlásíte, vám naskočí šest tzv. dlaždic, a tyto hlavní dlaždice využívají tři hlavní komponenty: panel filtru, datovou tabulku a vizualizaci dat. Dlaždice si můžete upravit, přidat vlastní na hlavní panel, či odebrat ty, které vám nevyhovují.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Pro koho je InCites určen?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Pro výzkumné organizace</strong><br />Mohou zkoumat a spravovat aktivity organizace a zaměstnanců a jejich dopad.<br />Benchmark dokáže porovnávat výkony kolegů.  <br />Podpora vnějších a vnitřních partnerství a spoluprací.<br />Identifikuje významné odborníky uvnitř organizaci, ale i mimo ni.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Financování a politické organizace<br /></strong>Identifikuje rozvíjející se oblasti a vědce.<br />Správa aktivity od financování- podání do zpráv o pokroku prostřednictvím výsledků.<br />Určení nových trendů apod., který umožní vývoj politiky. Umožňuje zvýšit viditelnost úspěchů.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vydavatelé<br /></strong>Odkryje nové nebo vznikající oblasti, ve kterých by mohl vydavatel publikovat.<br />Sledování trendů v oboru.<br />Lze najít nejlepšího autora a recenzenta.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/InCites.jpg" alt="" width="700" height="363" /></p> <p> </p> <p> </p> PF 2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/82/detail/ <p>Přejeme krásný a úspěšný nový rok ;)</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/PF%202019.jpg" alt="" width="100%" /></p> Vánoční otevírací doba https://knihovna.tul.cz/novinky/84/detail/ <p>Knihovna, pobočka E2 i prodejna skript budou od 24.12. do 31.12.2018 zavřeny z důvodu příprav na rok 2019. Od 2. do 4.1.2019 bude otevírací doba zkrácena pouze do 16 hod.</p> <p>Děkujeme za Vaši přízeň v uplynulém roce a přejeme šťastné a klidně strávené svátky vánoční.</p> UNIKNI TUL 1/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/83/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/142156/unikni201901.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Databáze dostupné v roce 2019</li> <li>Antistresové pomůcky</li> <li>Zkušební přístup do INSPEC a INSPEC Analytics</li> <li>Jídlo a pití v pravěku a ve středověku</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Online školení EBSCO - 13.12. https://knihovna.tul.cz/novinky/81/detail/ <p>Informace o školeních najdete <a href="https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/ebsco-online-skoleni-prosinec-2018">pod odkazem</a>.</p> UNIKNI TUL 12/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/80/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/36938/unikni201812%20verze%202.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul> <li>Vánoční otevírací doba</li> <li>Vánoční jarmark a divadlo</li> <li>E-knihy Taylor&amp;Francis prodlouženy</li> <li>Make it glow (kniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Pan Kaplan má třídu rád https://knihovna.tul.cz/novinky/79/detail/ <p><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202018/Kaplan.png" alt="" width="100%" /></p> Vánoční jarmark https://knihovna.tul.cz/novinky/77/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Akce%202018/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20jarmark_psmall.png" alt="" width="100%" /></p> Zkušební přístup De Gruyter a Building Types Online https://knihovna.tul.cz/novinky/78/detail/ <p>Jak jste si jistě přečetli v <a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32253/unikni201811.pdf">UNIKNI</a>, zajistili jsme pro Vás zkušební přístupy do dvou databází <br />a to De Gruyter a Building Types Online! Neváhejte a využijte tuto příležitost - zkušební přístupy potrvají do 15. prosince.</p> MMVS zdarma už jen do konce roku! https://knihovna.tul.cz/novinky/76/detail/ <p>Nezapomeňte, že do konce letošního roku si můžete půjčovat knihy od našich německých projektových partnerů zdarma:<br /><em>Technische Universität Chemnitz</em> - Universitätsbibliothek - <a title="Katalog UB TU Chemnitz" href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Advanced" target="_blank">katalog</a>, <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/projekte-und-sammlungen/projekte/lrbip/index.html.cs#collapse01">návod</a><br /><em>Hochschule Zittau/Görlitz</em> - Hochschulbibliothek - <a title="Katalog HB HSZG Zittau/Görlitz" href="https://katalog.hszg.de/" target="_blank">katalog</a>, <a href="http://knihovna.tul.cz/projekty/prostor-uceni-knihovnicka-informacni-platforma/mmvs-hochschulbibliothek-zittau-gorlitz">návod</a><br /><br />Vybírat můžete také z fondů našich českých partnerských knihoven:<br /><em>Západočeská univerzita v Plzni</em> - Univerzitní knihovna - <a title="Katalog UK ZCU v Plzni" href="https://alfred.uk.zcu.cz/" target="_blank">katalog</a>, <a href="http://www.knihovna.zcu.cz/sluzby/MVS.html">návod</a><br /><em>Krajská vědecká knihovna v Liberci</em> - <a title="Katalog KVK Liberec" href="https://ipac.kvkli.cz/arl-li/" target="_blank">katalog</a>,<a href="http://www.kvkli.cz/sluzby/meziknihovni-sluzby-submenu/pro-uzivatele-kvk.html"> návod</a></p> UNIKNI TUL 11/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/75/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32253/unikni201811.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Zkušební přístup - e-časopisy od De Gruytera</li> <li>Zkušební přístup - Bulding Types Online</li> <li>Vlčí máky (Den válečných veteránů) v knihovně</li> <li>Kódování paměti (kniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Týden otevřeného přístupu https://knihovna.tul.cz/novinky/74/detail/ <p> Týden otevřeného přístupu je tady!</p> <ul> <li><a href="https://drive.google.com/open?id=12jI5p7mVq-eiivM6V9Q-_pVRIfN6Md64">Interview s "nositelem Nobelovy ceny"</a></li> <li>Karetní hra <a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/32220">Publikuj, nebo se pakuj</a>, připravena ke hře v UKN, případně k vytištění v DSpace</li> </ul> <p><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202018/oaw.png" alt="" width="100%" /></p> Týden knihoven https://knihovna.tul.cz/novinky/73/detail/ <p><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202018/T%C3%BDden%20knihoven.png" alt="" width="100%" /></p> UNIKNI TUL 10/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/72/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32113/unikni201810.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Týden knihoven <ul> <li>Snídaně v knihovně</li> <li>Amnestie</li> <li>Čistička knih</li> </ul> </li> <li>Pluginy pro získávání plných textů</li> <li>Místa, která musíte navštívit, než navždy zmizí (kniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Burza knih https://knihovna.tul.cz/novinky/70/detail/ <p><a href="/burza-knih">Burza knih</a> je nyní v provozu a už čeká jen na Vaše nabídky a objednávky. Dostanete se na ni pomocí rychlého odkazu dole na stránce ↓ <br />A při příležitosti otevření burzy na ní rozdáváme pár knih zdarma, tak berte dokud jsou :)</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/Burza%20knih.png" alt="" width="100%" /></p> UNIKNI TUL 9/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/69/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26591/unikni201809.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Základní informace pro nové čtenáře</li> <li>E-knihy Taylor &amp; Francis - poslední připomínka</li> <li>Dívka, která si říkala Tuesday (audiokniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Omezení provozu katalogu 11. a 12. srpna https://knihovna.tul.cz/novinky/68/detail/ <p>11. a 12. srpna 2018 bude katalog mimo provoz, nezapomeňte si včas prodloužit zapůjčené knihy.</p> UNIKNI TUL 8/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/67/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26477/unikni201808.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Letní práce v knihovně</li> <li>Knihovnická křížovka</li> <li>Neodolatelné: Vzestup návykových technologií a byznys se závislostí (kniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> UNIKNI TUL 7/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/65/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26382/unikni201807.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Osmisměrka</li> <li>Instagram knihovny</li> <li>What if?: serious scientific answers to absurd hypothetical questions (kniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p>