Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci https://knihovna.tul.cz/novinky https://knihovna.tul.cz/images/logo-cs.png https://knihovna.tul.cz/ MMVS zdarma už jen do konce roku! https://knihovna.tul.cz/novinky/76/detail/ <p>Nezapomeňte, že do konce letošního roku si můžete půjčovat knihy od našich německých projektových partnerů zdarma:<br /><em>Technische Universität Chemnitz</em> - Universitätsbibliothek - <a title="Katalog UB TU Chemnitz" href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Advanced" target="_blank">katalog</a>, <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/projekte-und-sammlungen/projekte/lrbip/index.html.cs#collapse01">návod</a><br /><em>Hochschule Zittau/Görlitz</em> - Hochschulbibliothek - <a title="Katalog HB HSZG Zittau/Görlitz" href="https://katalog.hszg.de/" target="_blank">katalog</a>, <a href="http://knihovna.tul.cz/projekty/prostor-uceni-knihovnicka-informacni-platforma/mmvs-hochschulbibliothek-zittau-gorlitz">návod</a><br /><br />Vybírat můžete také z fondů našich českých partnerských knihoven:<br /><em>Západočeská univerzita v Plzni</em> - Univerzitní knihovna - <a title="Katalog UK ZCU v Plzni" href="https://alfred.uk.zcu.cz/" target="_blank">katalog</a>, <a href="http://www.knihovna.zcu.cz/sluzby/MVS.html">návod</a><br /><em>Krajská vědecká knihovna v Liberci</em> - <a title="Katalog KVK Liberec" href="https://ipac.kvkli.cz/arl-li/" target="_blank">katalog</a>,<a href="http://www.kvkli.cz/sluzby/meziknihovni-sluzby-submenu/pro-uzivatele-kvk.html"> návod</a></p> UNIKNI TUL 11/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/75/detail/ <p><a href="https://drive.google.com/a/tul.cz/file/d/1dGslhNgD2S2S8wyanxoTW5HKwsnKeNiw/view?usp=sharing">UNIKNI na GD</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Zkušební přístup - e-časopisy od De Gruytera</li> <li>Zkušební přístup - Bulding Types Online</li> <li>Vlčí máky (Den válečných veteránů) v knihovně</li> <li>Kódování paměti (kniha měsíce)</li> </ul> Týden otevřeného přístupu https://knihovna.tul.cz/novinky/74/detail/ <p> Týden otevřeného přístupu je tady!</p> <ul> <li><a href="https://drive.google.com/open?id=12jI5p7mVq-eiivM6V9Q-_pVRIfN6Md64">Interview s "nositelem Nobelovy ceny"</a></li> <li>Karetní hra <a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/32220">Publikuj, nebo se pakuj</a>, připravena ke hře v UKN, případně k vytištění v DSpace</li> </ul> <p><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202018/oaw.png" alt="" width="100%" /></p> Týden knihoven https://knihovna.tul.cz/novinky/73/detail/ <p><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202018/T%C3%BDden%20knihoven.png" alt="" width="100%" /></p> UNIKNI TUL 10/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/72/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/32113/unikni201810.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Týden knihoven <ul> <li>Snídaně v knihovně</li> <li>Amnestie</li> <li>Čistička knih</li> </ul> </li> <li>Pluginy pro získávání plných textů</li> <li>Místa, která musíte navštívit, než navždy zmizí (kniha měsíce)</li> </ul> Burza knih https://knihovna.tul.cz/novinky/70/detail/ <p><a href="/burza-knih">Burza knih</a> je nyní v provozu a už čeká jen na Vaše nabídky a objednávky. Dostanete se na ni pomocí rychlého odkazu dole na stránce ↓ <br />A při příležitosti otevření burzy na ní rozdáváme pár knih zdarma, tak berte dokud jsou :)</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/Burza%20knih.png" alt="" width="100%" /></p> UNIKNI TUL 9/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/69/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26591/unikni201809.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Základní informace pro nové čtenáře</li> <li>E-knihy Taylor &amp; Francis - poslední připomínka</li> <li>Dívka, která si říkala Tuesday (audiokniha měsíce)</li> </ul> Omezení provozu katalogu 11. a 12. srpna https://knihovna.tul.cz/novinky/68/detail/ <p>11. a 12. srpna 2018 bude katalog mimo provoz, nezapomeňte si včas prodloužit zapůjčené knihy.</p> UNIKNI TUL 8/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/67/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26477/unikni201808.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Letní práce v knihovně</li> <li>Knihovnická křížovka</li> <li>Neodolatelné: Vzestup návykových technologií a byznys se závislostí (kniha měsíce)</li> </ul> UNIKNI TUL 7/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/65/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26382/unikni201807.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Osmisměrka</li> <li>Instagram knihovny</li> <li>What if?: serious scientific answers to absurd hypothetical questions (kniha měsíce)</li> </ul> Prázdninový provoz https://knihovna.tul.cz/novinky/64/detail/ <p style="text-align: left;">Prázdniny jsou tady a s nimi i zkrácená otevírací doba knihovny.<br />_____________________________________________________________________________________________________</p> <p><img src="/files/pages/images/Novinky/pr%C3%A1zdninov%C3%BD%20provoz.png" alt="" width="100%" /></p> Zkušební přístup Anopress https://knihovna.tul.cz/novinky/63/detail/ <p>Celé prázdniny můžete z IP adres univerzity používat fulltextovou databázi Anopress, která umožňuje sledovat a prohledávat česká média. <br />Odkaz najdete v <a href="https://knihovna.tul.cz/fondy/databaze">seznamu databází</a> nebo v <a href="https://knihovna-opac.tul.cz/authorities/595664">online katalogu knihovny</a>.</p> <p> <img class="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/pages/images/Novinky/Zku%C5%A1ebn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADstup%20ANOPRESS.png" alt="" width="100%" /></p> Pro skripta https://knihovna.tul.cz/novinky/56/detail/ <p>Technická univerzita v Liberci už před nějakou dobou spustila svůj vlastní publikační portál eTUL. Co to znamená? Lepší dostupnost knih, učebnic a hlavně skript z dílen vašich učitelů a lektorek pro vás, studující.</p> <p>I když víme, jak moc milujete skripta tištěná ❤, bylo by chybou uzavírat se novým trendům. I digitální verze dokumentů mají své výhody. Dají se snadno přenášet, skladovat, překládat anebo nechat předčítat, ale hlavně jsou prohledatelné přes ctrl+f.</p> <p>Zásadním přínosem elektronických publikací univerzity je však multimediální obsah. Ano animace, videa a interaktivní testy přímo v knihách! Tedy zatím ne ve všech, záleží na autoru a vydavateli.</p> <p>K současnému dni už máme 1913 přístupů, rozuměj stažení, a z toho 409 do mobilních telefonů a tabletů. Takže jenom houšť a větší kapky. Jelikož se eTUL v prostředí univerzity teprve rozvíjí, na portále je vystaveno zatím jenom 19 publikací.</p> <p>Ovšem jakých: nedostižný Louskáček 2 integrální počet funkcí jedné reálné proměnné, legendární Ekologické obráběcí kapaliny nové generace, heroické Počítače a programování - Pascal a spektakulární Metodika zpracování bibliografických citací a pravidla pro psaní citací. Ano, víme. Časem to ale bude lepší.</p> <p>To nejdůležitější nakonec, portál je přístupný z adresy: <a href="https://etul.publi.cz/ ">https://etul.publi.cz/ </a>anebo z katalogu univerzitní knihovny.</p> <p>Takže zkuste :-)</p> Prázdninový provoz již brzy https://knihovna.tul.cz/novinky/62/detail/ <p style="text-align: left;">Blíží se léto a s ním i omezený provoz knihovny. Jak budeme mít otevřeno?<br />_____________________________________________________________________________________________________</p> <p><img src="/files/pages/images/Novinky/pr%C3%A1zdninov%C3%BD%20provoz.png" alt="" width="100%" /></p> Knihovna místem splněných přání - první ohlasy březnového průzkumu https://knihovna.tul.cz/novinky/61/detail/ <p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1d8r5jHvH2DpqPS0JF5gF65FiZwl__L-T/preview" width="100%" height="450"></iframe></p> UNIKNI TUL 6/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/60/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/26166/unikni201806c.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Prodlužování výpůjček</li> <li>Vracení výpůjček - hlavní areál a Harcov</li> <li>Německé knihy zdarma</li> <li>Sedmý smysl: návod na přežití v době sítí (kniha měsíce)</li> </ul> Nová pravidla využívání skříněk https://knihovna.tul.cz/novinky/59/detail/ <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/Kl%C3%AD%C4%8De%201.6..png" alt="" width="100%" /></p> Nový knihovní a organizační řád https://knihovna.tul.cz/novinky/58/detail/ <p>Univerzitní knihovně se pro větší přehlednost rozdělil Knihovní a organizační řád vedví. Mimoto v něm přibyla také aktualizovaná sekce o Ochraně osobních údajů, aby příznivci GDPR měli co číst :)<br /><br />Tyto a další změny můžete nalézt v sekci <a href="https://knihovna.tul.cz/o-knihovne/zakladni-dokumenty/knihovni-a-organizacni-rad">O knihovně - Základní dokumenty - Knihovní a organizační řád</a>.</p> UNIKNI TUL 5/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/57/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/23066/unikni201805.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Přístup k placeným databázím z domova</li> <li>Appky na učení</li> <li>Mobilní aplikace EBSCO eBooks končí</li> <li>Kosmonauti na pokraji smrti (kniha měsíce)</li> </ul> Webináře Web of Science https://knihovna.tul.cz/novinky/55/detail/ <p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1OIKc-MQz1zPewz5BAdZ5Jpa9iRuvd9jk/preview" width="640" height="820"></iframe></p> Safari Books Online https://knihovna.tul.cz/novinky/54/detail/ <p>Zkušební přístup do Safari Books Online se nám podařilo prodloužit až do 6. června. V databázi je kolem 20 000 e-knih a videí z oborů informační technologie a ekonomie.</p> <p>K dispozici je také aplikace Safari QUEUE <a href="https://www.safaribooksonline.com/apps/">https://www.safaribooksonline.com/apps/</a> pro práci s obsahem z mobilních zařízení i v režimu offline viz:<br />AppStore <a href="https://itunes.apple.com/us/app/safari-to-go/id881697395">https://itunes.apple.com/us/app/safari-to-go/id881697395</a> <br />GooglePlay  <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safariflow.queue">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.safariflow.queue</a></p> <p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1Ddwx63s1REFWTnZXrrBzBTI4aakxvY9z/preview" width="640" height="890"></iframe></p> Seminář „Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení“ https://knihovna.tul.cz/novinky/53/detail/ <p style="text-align: justify;">25.4. - tedy za týden - se v tiché studovně uskuteční seminář „Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic.“<br />Pokud se chcete dozvědět více o projektu a naší přeshraniční spolupráci, přijďte se podívat <br />od 13:00.</p> <p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/1kYcyplIa0kJrNOoMroYZ-WXyAHFpQV45/preview" width="640" height="890"></iframe></p> <p style="text-align: justify;">V rámci akce se můžete zapojit také do soutěže o nejlepší video <a href="http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/auftaktveranstaltung_fuer_zuwendungsempfaenger/index.jsp">„To je Evropa v Česku a Sasku”</a></p> <p> </p> Čtenářský průzkum 2018 - výsledky https://knihovna.tul.cz/novinky/52/detail/ <p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://drive.google.com/file/d/1aJWr7FzX3kh4WyPwNOLpowv4RwlHkfzr/preview" width="620" height="860"></iframe></p> UNIKNI TUL 4/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/51/detail/ <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Dětský koutek</li> <li>Safari - zkušební přístup</li> <li>Taylor &amp; Francis - články pro vědce</li> <li>Václav Cílek - populizátor vědy (autor měsíce)</li> </ul> Amnestie - zajímavé statistiky https://knihovna.tul.cz/novinky/49/detail/ <p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/11Eba1eP-pUJbGpzYYhUrE4aDtwC25q-5/preview" width="640" height="1550"></iframe></p>