Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci https://knihovna.tul.cz/novinky https://knihovna.tul.cz/images/logo-cs.png https://knihovna.tul.cz/ Dnešní Noc vědců - OTEVŘI TO! https://knihovna.tul.cz/novinky/189/detail/ <p style="text-align: justify;">Jak již víte, každý rok se koná <a href="https://www.nocvedcu.cz/" target="_blank">Noc vědců</a>. Letošní rok není výjimkou... i když vlastně je. Poprvé se tato událost koná online (ostatně jako většina :D ). </p> <p style="text-align: justify;">My jsme se samozřejmě zapojili také. Připraveny jsou pro vás tři aktivity, které jsme převedli i do online světa. A jelikož se letošní rok týká Člověka a robota, máme pro vás Robohlas, kvíz,<br />a Roborelí. </p> <ul> <li><a href="https://knihovna.tul.cz/o-nas/projekty/robohlas-pro-noc-vedcu" target="_blank">Robohlas najdete zde</a>. </li> <li><a href="https://www.nocvedcu.cz/udalost/1937-roboreli#video" target="_blank">Roborelí</a></li> </ul> <p>Pak máme samostatný kvíz, pod které máme více řádků: </p> <ul> <li><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSethHHLCe-YDQDtzWCosIABA2fFJjZO8M4CRR6RqR6FWiUXyg/viewform" target="_blank">Kvíz - Člověk, nebo robot? </a></li> <li><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSethHHLCe-YDQDtzWCosIABA2fFJjZO8M4CRR6RqR6FWiUXyg/viewanalytics?usp=form_confirm" target="_blank">Odpovědi kvíz</a>u (takže otevřít až po vyplnění, ale jsou plné zajímavostí! :D )</li> <li><a href="https://docs.google.com/document/d/1yEkTQbWjsN7tMm9FvPyVJB-cswL7P32zkdy1_be9DX4/edit" target="_blank">Soupis</a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Stránky samotné<a href="https://www.nocvedcu.cz/" target="_blank"><strong> Noci vědců</strong> najdete zde</a>, rozhodně mrkněte, protože i <strong><a href="https://www.nocvedcu.cz/organizace/technicka-univerzita-v-liberci" target="_blank">prohlídky celé TULky</a></strong> budou moc zajímavé. Můžete se podívat na místa, kam se běžně nepodívate. :) </p> <p> </p> <p><img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/2020188093227.jpg" alt="" width="618" height="347" /></p> Vánoční jarmark online https://knihovna.tul.cz/novinky/190/detail/ <p style="text-align: justify;">Každý rok pořádáme tradiční Vánoční jarmark, kde můžete nasát vánoční atmosféru a koupit pár vánočních dárků od lokálních prodejců. </p> <p style="text-align: justify;">Bohužel tento rok nám situace nepřeje, a tak jsme se aspoň rozhodli přesunout jarmark do <strong>online prostředí. </strong></p> <p style="text-align: justify;">Nebude to tak, jak jsme zvyklí, nicméně své oblíbené prodejkyně a prodejce zde budete moct najít a třeba od nich aspoň něco objednat a udělat sobě i jim hezčí svátky. :) </p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.facebook.com/events/1712533705574931" target="_blank">Facebookovou událost</a>, na kterou budeme přidávat prodejce, najdete <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.facebook.com/events/1712533705574931" target="_blank"><strong>zde</strong></a></span>. </p> <p style="text-align: justify;"><img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/Red%20with%20Pattern%20Christmas%20Flyer.jpg" alt="" width="600" height="849" /></p> První pomoc pro doktorandy - Úvod do problematiky průmyslových práv https://knihovna.tul.cz/novinky/187/detail/ <p style="text-align: justify;">Patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka? Taky jste zmatení a oceníte vysvětlení? <strong>PhDr. Jana Engelová Pavková z Úřadu průmyslového vlastnictví</strong> nám tyto termíny a další náležitosti týkající se průmyslových práv objasní na letošním posledním online semináři z cyklu <em>První pomoc pro doktorandy</em>.</p> <ul> <li>Kdy? 11.11.2020 (tato středa)</li> <li>Čas: od 10.00 do max. 14.00 (s přestávkami po každém bloku)</li> <li>Link pro připojení: <a href="https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmY0Y2E5M2UtYTllYi00MzE4LTg5MGQtMmNmNjgyNWQ1NGQz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%2522e1f53c13-01cd-4006-9f75-3454b60d8587%2522%2C%2522Oid%2522%3A%2522664bc2da-f70b-4c5e-accd-5db0acffdae7%2522%257D%26anon%3Dtrue&amp;type=meetup-join&amp;deeplinkId=8e907dc2-f0be-4e3e-881f-cb36dd81a5a2&amp;directDl=true&amp;msLaunch=true&amp;enableMobilePage=true&amp;suppressPrompt=true" target="_blank">http://bit.ly/TULprumprava</a></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Detaily pro účastníky - Seminář proběhne <strong>v aplikaci MS Teams. Aplikaci není nutné si instalovat</strong>, je ale třeba připojit se prostřednictvím prohlížeče Chrome či Edge (s jinými to nefunguje). Seminář <strong>nebude nahráván</strong>, pro zájemce bude k dispozici stručný souhrn.</p> <p>Vaše otázky a připomínky pište na: <a href="mailto:marta.zizienova@tul.cz">marta.zizienova@tul.cz</a> </p> <p>                     <img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/Kopie%20n%C3%A1vrhu%20PPPD%20-%20plak%C3%A1ty.jpg" alt="" width="457" height="647" /></p> Zdigitalizovaní oblíbenci vol. 3 https://knihovna.tul.cz/novinky/186/detail/ <p style="text-align: justify;">Další část zdigitalizovaných oblíbených knih. Jsou to ti oblíbenci, po kterých se vždy na začátku semestru rychle zapráší a my jich bohužel nemáme tolik. </p> <p style="text-align: justify;">Některé ale z těchto oblíbených máme naštěstí i v elektronické podobě, a tady přidáváme další, které se do první a druhé části nevešli. Přístupné jsou ale jen v síti LIANE a najdete je klasicky<strong> <a href="https://knihovna-opac.tul.cz/search?title=Zdigitalizovan%C3%A9%20dokumenty&amp;qt=%7B%22field%22%3A%22recordFileCategory%22%2C%22eq%22%3A%7B%22value%22%3A6%7D%7D" target="_blank">v našem katalogu</a></strong>. :)</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Seznam dalších nejžádanějších titulů: </span></strong></p> <ul> <li>KIESEWETTEROVÁ, Renáta. Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií, 2016. ISBN 978-80-7494-307-2.</li> <li>KIESEWETTEROVÁ, Renáta. Deník odborné praxe Biomedicínská technika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií, 2016. ISBN 978-80-7494-308-9.</li> <li>JÁGROVÁ, Jitka a Lukáš ČAPEK. Dynamická únosnost a životnost. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-135-1.</li> <li>Digitální holografická interferometrie: Digital holographic interferometry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-241-9.</li> <li>HOUSAROVÁ, Blanka. Edukace žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-791-8.</li> <li>DANČOVÁ, Petra a Jan NOVOSÁD. Exercises from heat transfer. Liberec: Technical university of Liberec, Faculty of mechanical engineering, Department of power engineering equipment, 2016. ISBN 978-80-7494-324-9.</li> <li>KALÁBOVÁ, Helena. Etika v pomáhajících profesích. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-749-9.</li> <li>DVOŘÁK, Václav. Flow in nozzles and diffusers. Vydání 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2018. ISBN 978-80-7494-398-0.</li> <li>DVOŘÁK, Václav. Flow in nozzles and diffusers. Vydání 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2018. ISBN 978-80-7494-398-0.</li> <li>PŘÍHONSKÁ, Jana a Jiří BŘEHOVSKÝ. Kombinatorika v primární škole: rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-447-5.</li> <li>MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.</li> <li>DVOŘÁK, Václav. Mechanika tekutin 1. 2. opravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2017. ISBN 978-80-7494-368-3.</li> <li>DVOŘÁK, Václav. Mechanika tekutin 2. 2. opravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2017. ISBN 978-80-7494-377-5.</li> <li>BRZEZINA, Miroslav a Jiří VESELÝ. Některá důležitá čísla. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-037-8.</li> <li>ŠULC, Jaroslav. Obnovitelné zdroje energie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-235-8.</li> <li>HRUŠ, Tomáš. Příklady z plasticity. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-192-4.</li> <li>DVOŘÁK, Václav. Proudění v tryskách a difuzorech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-457-3.</li> <li>HOUSAROVÁ, Blanka. Řečová výchova pro žáky s MP a poruchami autistického spektra. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-790-1.</li> <li>ŠOLC, Petr. Skupinová dynamika a práce se školní třídou. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-792-5.</li> <li>THELENOVÁ, Kateřina. Teorie sociální práce I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-767-3.</li> <li>THELENOVÁ, Kateřina. Teorie sociální práce II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-895-3.</li> <li>TOMEH, Elias. Technická diagnostika: vibrační diagnostika strojů a zařízení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-174-0.</li> <li>MICHALOVÁ, Zdeňka. Vybrané aspekty aktuální školské legislativy a jejího vývoje. Liberec: Technická univerzita, 2011. ISBN 978-80-7372-718-5.</li> <li>HASPROVÁ, Olga a Zdeněk BRABEC. Základy účetnictví podnikatelských subjektů. Vydání 2. aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra financí a účetnictví, 2019. ISBN 978-80-7494-490-1.</li> <li>ŠEMBERA, Jan. Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika). Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 2014. ISBN 978-80-7494-086-6.</li> <li>KALAJCIDISOVÁ, Daniela a Jana KONVALINKOVÁ. Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-388-1.</li> <li>KALAJCIDISOVÁ, Daniela a Jana KONVALINKOVÁ. Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-387-4.</li> </ul> <p><strong><a href="https://knihovna-opac.tul.cz/#!/" target="_blank">Pro další tituly přejděte do našeho katalogu. </a></strong></p> <p>Pokud byste si nevěděli rady, napište paní Schusterové na: <a href="mailto:pavlina.schusterova@tul.cz">pavlina.schusterova@tul.cz</a>.</p> UNIKNI TUL 10/2020 https://knihovna.tul.cz/novinky/184/detail/ <p><strong><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/158025/UNIKNI%2011_2020.pdf?sequence=3&amp;isAllowed=y">Listopadové UNIKNI </a>právě vyšlo. :) </strong></p> <p>Čtěte, co v něm tentokrát najdete. :)</p> <ul> <li>Okénko paní ředitelky</li> <li>Zkušební přístup Perlego</li> <li>Zdigitalizovaní oblíbenci</li> <li>E-kniha měsíce - Pro Čechy je nebe nízko</li> </ul> <p>Všechna starší čísla UNIKNI najdete<a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893"> v DSpace</a>. </p> <p>Hezké čtení. :) </p> Zkušební přístup Perlego https://knihovna.tul.cz/novinky/185/detail/ <p style="text-align: justify;"><strong>Od začátku do konce listopadu pro vás máme zkušební přístup do databáze <a href="https://www.perlego.com/" target="_blank">Perlego</a>! </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>"We believe education is a human right, so we built an online library with accessibility, affordability and sustainability at its core."</em></p> <p style="text-align: justify;">Perlego chce zpřístupnit vzdělání všem. Studenti pro studenty<strong> vytvořili digitální knihovnu</strong>, jelikož ceny knih stoupají a třeba i u nás v knihovně jsou některé tituly rychle rozebrané. A co si budeme nalhávat, v dnešní době zákazů a pandemií raději všichni zůstáváme doma. :) </p> <p style="text-align: justify;">Tisíce knih v angličtině jak ke studiu, tak beletrie pro volný čas a taky integrované nástroje usnadňující studium, jako třeba zvýraznění vašich poznámek.</p> <p style="text-align: justify;">Ale pozor! Počet zkušebních přístupů do této databáze je omezen! <strong>Je nutné se zaregistrovat <a href="https://docs.google.com/document/d/1x0q8orzrJagUva_pqQOHrC02JLVxi_t2vYYNJGo6a6w/edit" target="_blank">na tomto odkaze</a></strong> a nebo k tomu využít QR kód na plakátě níže. Bez registrace je možné pouze prohlížet nabídku titulů.</p> <p style="text-align: justify;">              <img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/Perlego%20-%20plak%C3%A1t.jpg" alt="" width="500" height="708" /></p> Zdigitalizovaní oblíbenci vol. 2 https://knihovna.tul.cz/novinky/183/detail/ <p style="text-align: justify;">Každý začátek semestru je stejný - po oblíbencích se zapráší během jednoho dne a nám se stále množí rezervace a dotazy na knihy, které jsou již bohužel rozpůjčované.</p> <p style="text-align: justify;">Některé knihy z těchto oblíbených máme naštěstí i v elektronické podobě, a tady přidáváme další, které se do první části nevešli. Přístupné jsou ale jen v síti LIANE a najdete je klasicky <a href="https://knihovna-opac.tul.cz/search?title=Zdigitalizovan%C3%A9%20dokumenty&amp;qt=%7B%22field%22%3A%22recordFileCategory%22%2C%22eq%22%3A%7B%22value%22%3A6%7D%7D" target="_blank">v našem katalogu</a>. :)  </p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seznam dalších nejžádanějších titulů: </strong></span></p> <ul> <li style="text-align: justify;">KRAFT, Jiří, Šárka LABOUTKOVÁ, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Ekonomie I pro neekonomické studijní programy. Vydání třetí, aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, 2018. ISBN 978-80-7494-402-4.</li> <li style="text-align: justify;">VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.</li> <li style="text-align: justify;">KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.</li> <li style="text-align: justify;">VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vydání 2., doplněné a přepracované. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.</li> <li style="text-align: justify;">JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada, 2018. Psyché. ISBN 978-80-271-0586-1.</li> <li style="text-align: justify;">HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.</li> <li style="text-align: justify;">GURINOVÁ, Kateřina a Vladimíra VALENTOVÁ. Základy práce s programem STATGRAPHICS Centurion XVII. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-261-7.</li> <li style="text-align: justify;">VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vydání 2., doplněné a přepracované. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.</li> <li style="text-align: justify;">MARŠÍKOVÁ, Kateřina a Magdalena ZBRÁNKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra podnikové ekonomiky a managementu, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.</li> <li style="text-align: justify;">KOCOUREK, Aleš a Iva NEDOMLELOVÁ. Makroekonomie I: repetitorium a praktikum. Vydání sedmé, aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, 2018. ISBN 978-80-7494-401-7.</li> <li style="text-align: justify;">KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Mikroekonomie II. Vydání třetí, upravené. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, 2019. ISBN 978-80-7494-498-7.</li> </ul> <p><strong><a href="https://knihovna-opac.tul.cz/search?title=Zdigitalizovan%C3%A9%20dokumenty&amp;qt=%7B%22field%22%3A%22recordFileCategory%22%2C%22eq%22%3A%7B%22value%22%3A6%7D%7D">Pro další tituly přejděte do katalogu. :) </a></strong></p> <p style="text-align: justify;">Pokud byste si nevěděli rady, napište paní Schusterové na: <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="mailto:pavlina.schusterova@tul.cz">pavlina.schusterova@tul.cz</a>.</strong></span></p> ZKRACUJEME VÝPŮJČNÍ OKÉNKO! https://knihovna.tul.cz/novinky/182/detail/ <p>Vážení čtenáři,</p> <p>vzhledem k situaci, která se nijak nelepší jsme nuceni <strong>zkrátit</strong> provozní dobu našeho výpůjčního okénka, a to od pondělí 26.10.! </p> <p><strong>Okénko na hlavní budově H bude každý den otevřeno od 8 hodin do 14 hodin!</strong></p> <p>Žádáme vás proto, abyste knížky objednávali a vyzvedávali pokud možno co nejdříve. Také z toho nejsme 2x nadšeni, ale i my se musíme přizpůsobovat. </p> <p>Výpůjční okénka na E2 a prodejně skript zůstávají prozatím beze změny. </p> <p>Děkujeme za pochopení a snad se co nejdřív setkáme v normálu. :) </p> Open Access Week 19.- 25.10. https://knihovna.tul.cz/novinky/181/detail/ <p style="text-align: justify;">Rok 2020 je bezesporu z hlediska světové historie rokem významným. Významným i pro <a href="http://www.openaccessweek.org/">Open Access</a> a ano, souvisí to s pandemií.</p> <p style="text-align: justify;">Vědci mají oproti normálním lidem jednu velkou nevýhodou, vědí toho tolik, že jim to umožňuje předvídat události, které se ještě nestaly. Běžný uživatel světa toho naproti tomu ví tak málo, že mu to sotva umožňuje smířit se s věcmi, které se už odehrály.</p> <p style="text-align: justify;">To zní jako zásadní komunikační překážka, pokud odborné kruhy varují před nějakým nebezpečím. Naštěstí pro obecné obyvatelstvo stává se, že odborné kruhy se neshodnou s odbornými čtverci,<br />a tudíž se vždycky může říct, že se to vlastně ještě pořádně neví a nezabývat se tím vůbec.</p> <p style="text-align: justify;">Ve starých dobrých časech to bylo jednodušší, názor vyšší autority byl automaticky považován za pravdu. Od vynálezu vědecké metodologie se ale věci zkomplikovaly, bylo třeba je dokázat.<br />A důkaz zveřejnit, a pak důkaz zopakovat, a pak se vypořádat s námitkami. Hrůza.</p> <p style="text-align: justify;">Nicméně vědecká komunikace se odehrává výhradně ve vědeckých časopisech. Odborné tiskoviny jsou drahé, práce na nich je pomalá a málo lidí si je může dovolit koupit. Problém vyřešen, vědecká diskuze se v nich značně vleče a co se vleče, neuteče.</p> <p style="text-align: justify;">Ale ouha. Kybernetická revoluce způsobila, že si pár koumáků řeklo: Proč bychom měli čekat na nový článek dva roky, když si ho můžeme poslat přes internet hned? A kde je sdílení, tam je<br />i stahování… A pak si jiná parta lidí řekla: Dobře, je tady nový směr, nové možnosti, pojďme tomu dát nějakou formu - a vznikl Open Access (Otevřený přístup).</p> <p style="text-align: justify;">Nové směry se zpravidla nelíbí směrům starým. Nakladatelé se k celé věci stavěli s… nedůvěrou. Otevřený přístup totiž staví komercializaci vědeckých informací na hlavu. V Otevřeném přístupu zaplatí autor nakladateli, aby jeho článek zveřejnil zdarma! To zavání ušlým ziskem. <br />Cena za Otevřený přístup u nakladatelů tak není vůbec malá, pohybuje se od 5.000 do 35.000 Kč,<br />v prostředí skromné české univerzity.</p> <p style="text-align: justify;">Zastánci Otevřeného přístupu jej budou nejspíš obhajovat, jak je úžasný a skvělý, ale pravdou je, že není levnější, ani jednodušší, ani spolehlivější a má své vlastní problémy.</p> <p style="text-align: justify;">Ale je rychlejší - o hodně rychlejší.</p> <p style="text-align: justify;">A rychlost vědeckého výzkumu je fajn, když nastane opravdu problém. A tím nemyslím nějakou trapnou změnu klimatu, která způsobí stěhování národů za nějakých dvě stě let, ale pořádnou celosvětovou pandemii, která zabíjí miliony lidí a rozvrací hospodářství už dnes!</p> <p style="text-align: justify;">Vědecký výzkum je naší jedinou nadějí, jestli se lidé nechtějí vrátit zpátky k životu v lůně matky přírody, a to platí obecně. A čím rychlejší, tím lepší. (Jistě, etická a společenská stránka, ale je<br />i etický a společenský výzkum.)</p> <p style="text-align: justify;">A proto Technická univerzita v Liberci podporuje <a href="http://www.openaccessweek.org/">Otevřený přístup</a>. Náklady na 45 článků činily <br />v minulém roce cca 900 000 Kč, články co si publikujeme sami nepočítaje. Ale jaká je správná cena za investici do budoucnosti?</p> <p style="text-align: right;"><em>Jiří Fišer</em></p> <p><a href="http://www.openaccessweek.org/"><img src="/files/pages/images/akce%202020/2020-OAW-01-Banner-986x310-ENGLISH.png" alt="" width="610" height="200" /></a></p> Zdigitalizovaní oblíbenci https://knihovna.tul.cz/novinky/180/detail/ <p style="text-align: justify;">Každý začátek semestru je stejný - po oblíbencích se zapráší během jednoho dne a nám se stále množí rezervace a dotazy na knihy, které jsou již bohužel rozpůjčované.</p> <p style="text-align: justify;">Některé knihy z těchto oblíbených máme naštěstí i v elektronické podobě. Přístupné jsou ale jen<br />v síti LIANE a najdete je klasicky <a href="https://knihovna-opac.tul.cz/search?title=Zdigitalizovan%C3%A9%20dokumenty&amp;qt=%7B%22field%22%3A%22recordFileCategory%22%2C%22eq%22%3A%7B%22value%22%3A6%7D%7D">v našem katalogu</a>. :) </p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Seznam některých nejžádanějších knih: </strong></span></p> <ul> <li>ALLISON, John a Paul EMMERSON. The business 2.0 B1+: intermadiate. Oxfod: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3.<strong><br /></strong></li> <li>ALLISON, John, Jeremy TOWNEND a Paul EMMERSON. The business 2.0 B2: upper intermediate. Oxfod: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43796-8.</li> <li>KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Ekonomie I. Vyd. 9., aktualiz. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-128-3.</li> <li>BITTNEROVÁ, Daniela a Gerta PLAČKOVÁ. Louskáček 1: diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné (sbírka úloh). Vyd. 4., opr., rozš. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-015-6.</li> <li>BITTNEROVÁ, Daniela a Gerta PLAČKOVÁ. Louskáček 2. Vydání 3. opravené, rozšířené. Liberec: Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, 2017. ISBN 978-80-7494-378-2.</li> <li>HOŘEJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ a Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 5. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-218-5.</li> <li>KOCOUREK, Aleš. Mikroekonomie I: repetitorium a praktikum. Vyd. 2., upr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-708-6.</li> <li>KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Mikroekonomie II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-770-3.</li> <li>KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.</li> <li>LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché. ISBN 80-247-1284-9.</li> </ul> <p><a href="https://knihovna-opac.tul.cz/search?title=Zdigitalizovan%C3%A9%20dokumenty&amp;qt=%7B%22field%22%3A%22recordFileCategory%22%2C%22eq%22%3A%7B%22value%22%3A6%7D%7D"><strong>Pro další tituly přejděte do katalogu</strong></a>. :) </p> <p>Pokud byste si nevěděli rady, napište buď paní Schusterové na: <a href="mailto:pavlina.schusterova@tul.cz">pavlina.schusterova@tul.cz</a>.</p> Podzimní amnestie z okýnka https://knihovna.tul.cz/novinky/178/detail/ <p style="text-align: justify;">Každý rok během Týdne knihoven pořádáme spoustu akcí. </p> <p style="text-align: justify;">Tento rok nám ovšem moc nepřeje, nicméně <strong>žádanou amnestii jsme ponechali</strong>! </p> <p style="text-align: justify;">Během týdne <strong>od 5.10 do 9.10.</strong> se stačí k nám zastavit vrátit nebo si půjčit knihy k okénku a všechny nastřádané <strong>dluhy vám odpustíme</strong>. :) </p> <p><img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/amnestie%202020.jpg" alt="" width="600" height="849" /></p> Využijte možnost VZDÁLENÉ REGISTRACE! https://knihovna.tul.cz/novinky/179/detail/ <p style="text-align: justify;">Vzhledem k nekonečným změnám a současné době s pandemií jsme zařídili možnost <strong>vzdálené registrace! </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5kqSFTEICQM562MM1fidNsNe9N6BjdJXpFMXTrkJJSRWXaw/alreadyresponded">Zde na tomto odkaze</a> vyplňte formulář</strong>, a my už se postaráme o zbytek. :) </p> <p style="text-align: justify;"><em>Pozn.: Vyžaduje přihlášení do GSuite.</em></p> <p style="text-align: justify;"> </p> UNIKNI TUL 10/2020 https://knihovna.tul.cz/novinky/177/detail/ <p><strong>UNIKNI </strong>vychází i v dobách nepříznivé situace. A co najdete v <strong><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/157808/unikni202010.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">říjnovém</a> <a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/157808/unikni202010.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">čísle</a></strong>? </p> <ul> <li>Všechny služby (nejen) pro nováčky</li> <li>Amnestie z okýnka</li> <li>Kniha měsíce - <em>V obklíčení idiotů</em></li> </ul> <p>Všechna starší čísla najdete v <a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">DSpace</a>. </p> Výpůjční okénko i když je otevřeno! https://knihovna.tul.cz/novinky/176/detail/ <p>Nastala opět změna, čtěte! </p> <p>Od dnešního dne se měly uzavřít všechny budovy TUL. Není tomu tak, <strong>do konce týdne budou budovy OTEVŘENY!</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vstup do knihovny a pobočky je povolen pouze k prvnímu pultu! Vstup do prodejny je možný pouze ve výjimečných případech. Vše, co potřebujete, vyřídíte přes <a href="https://knihovna.tul.cz/novinky/175/detail/">VÝPŮJČNÍ OKÉNKA</a></strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Když půjdete dovnitř, platí samozřejmě nařízení, že pouze se zakrytými dýchacími cestami, dezinfikujte si ruce před vchodem a nesmí sem více než 15 lidí! </p> <p>Pokuste se tedy neshlukovat, neprskat a neolizovat buďto sebe navzájem, nebo naše knihy. </p> <p><strong>Výpůjční okénko ovšem tedy zůstává v provozu</strong>. </p> <p>Děkujeme za pochopení, prosím, <strong>čtěte všechny novinky, věci se nyní mění každou chvíli. </strong></p> <p>S láskou vaši knihovníci! </p> VÝPŮJČNÍ OKÉNKO OPĚT V PROVOZU! https://knihovna.tul.cz/novinky/175/detail/ <p style="text-align: justify;">Vážení čtenáři,</p> <p style="text-align: justify;"><strong>OD ÚTERÝ 29.9. se ZAVÁDÍ DISTANČNÍ VÝUKA A OMEZUJE SE POHYB STUDENTŮ NA ŠKOLÁCH.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Proto my opět přecházíme do režimu VÝDEJNÍHO OKÉNKA! </strong></p> <p style="text-align: justify;">Provoz bude stejný, jako na jaře - <strong>objednáte knihy, přijdete, zazvoníte, vyzvednete</strong> a jdete. :) <br />V nutném případě je možné po domluvě navštívit UKN, ovšem jen pokud to bude opravdu akutní.</p> <p style="text-align: justify;">Tento "výdejní režim" bude platit i <strong>na pobočce E2</strong> - <strong>objednáte knihy na pobočku, výdejní okénko je u zadního vstupu v Bendlově ulici </strong>(GPS 50.7736947N, 15.0750125E)<strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Hlavní budova</strong> knihovna bude mít ve všední dny otevřeno <strong>od 8 do 16 hodin</strong>, <strong>pobočka E2 od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin</strong>. </p> <p style="text-align: justify;">Totéž platí i pro <strong>prodejnu skript</strong> - zvonek, a možnost vyzvednutí vámi objednaného zboží ve všední dny <strong>od 8 do 15 hodin</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vstup do knihovny a pobočky není možný z důvodu uzavření všech budov TUL. Vše co potřebujete, můžete vyřídit přes výpůjční okénko! </strong></p> <p style="text-align: justify;">Děkujeme za pochopení, a hlavně klid, společně to zvládneme!</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/91525526_1095103897501558_1709882680184668160_n.jpg" alt="" width="453" height="339" />  Opět jděte po šipkách. </p> Vydavatelství a my https://knihovna.tul.cz/novinky/174/detail/ <p>Jak jste si již mohli povšimnout, na našem webu přibyla záložka<a href="https://knihovna.tul.cz/vydavatelstvi"><em> Vydavatelství</em></a>. </p> <p>Určitě víte, že pod nás spadaly e-publikace a prodejna skript, ale nyní... <strong>Oficiálně hlásíme, že my, jako UKN, přebíráme i celé vydavatelství! </strong></p> <p>V případě zájmu o vydání publikaci přejděte na stránky <a href="https://knihovna.tul.cz/vydavatelstvi">Vydavatelství zde</a> a všechny informace naleznete tam - klasicky v levém sloupci. </p> <p>Směrnice - příkaz rektora č. 11/2020 Organizační změny rektorátních pracovišť - <strong><a href="/files/pages/other/P%C5%99%C3%ADkaz%20rektora%20%C4%8D.%2011-2020%20Organiza%C4%8Dn%C3%AD%20zm%C4%9Bny%20rektor%C3%A1tn%C3%ADch%20pracovi%C5%A1%C5%A5.pdf" target="_blank">naleznete zde</a></strong>.</p> <p>Budeme se těšit na vaše publikace! :) </p> <p><img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/books-1439321_1280.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p> Vše otevřeno! https://knihovna.tul.cz/novinky/170/detail/ <p style="text-align: justify;">Rekonstrukce je za námi! Tedy aspoň to nejhorší, a proto jsme už mohli všechno otevřít! </p> <p style="text-align: justify;">Cizojazyčná a relaxační zona už jsou otevřené, tudíž už můžeme vyřizovat objednávky i na cizojazyčné knihy a vy je můžete půjčovat. :) </p> <p style="text-align: justify;">Do 18.9. (pátek) máme stále zkrácenou otevírací dobu, ale hned o<strong>d pondělí 21.9.</strong> máme už klasicky <strong>do 18.30</strong>. :) </p> <p style="text-align: justify;">A poslední - jak víte, <strong>od 1.9. budou zase ve vnitřních prostorách povinné roušky</strong>, proto vás žádáme o respektování těchto nařízení (pokud se nic nezmění, pokud ano, rádi se na sebe navzájem usmějeme bez roušek :) ). Nějak to společně zvládneme. </p> <p style="text-align: justify;">Děkujeme a už se na vás těšíme. :) </p> <p style="text-align: justify;"> <img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/116935231_3210889135656715_5503322781583616490_n.jpg" alt="" width="435" height="326" /></p> Zkušební přístup Grammarly https://knihovna.tul.cz/novinky/173/detail/ <p>Vážení studenti, </p> <p><strong>ode dneška do 30.9.</strong> pro vás máme další zkušební přístup - <strong><a href="https://www.grammarly.com/edu" target="_blank">Grammarly edu</a></strong>! </p> <p>Grammarly nabízí <strong>gramatické editory</strong>, kontroly plagiátů, učí prostě dokonale psát. </p> <p><em>"Our digital writing assistant supports clear and effective communication."</em></p> <p>Neváhejte Grammarly vyzkoušet, dokud je to možné. Vyplňte náš formulář<strong><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc9RDVcxSnv7hE59j7_P7zHZYTysLJXm4hoAg5R3wEgJ_O6Q/viewform" target="_blank"> zde</a></strong> a nebo v případě dotazů nás kontaktujte na <a href="mailto:marta.zizienova@tul.cz">marta.zizienova@tul.cz</a> :)</p> <p>                              <img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/grammarly.jpg" alt="" width="357" height="505" /></p> Školení Moodle https://knihovna.tul.cz/novinky/172/detail/ <p>Pro naše <strong>doktorandy a zaměstnance</strong> jsme připravili <strong>školení na Moodle. </strong></p> <p>Školení se bude konat <strong>14.9.</strong> a <strong>22.9.</strong> od <strong>13.00</strong>. Předpokládaná doba trvání cca 2-3 hodiny. <br />      →   <strong>14.9.</strong> akce proběhne v učebně <strong>A2</strong>, později bude k dispozici videozáznam<br />      →    <strong>22.9.</strong> proběhne školení on-line<br />Zaregistrujte se prosím zde: https://skoleni.tul.cz/?menu=terminy&amp;skoleni=313</p> UNIKNI TUL 9/2020 https://knihovna.tul.cz/novinky/169/detail/ <p><strong>Září a jeho <a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/157441/unikni202009.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">UNIKNI</a> jsou tu! </strong></p> <ul> <li>E-shop a Zásilkovna</li> <li>Podzimní státnice</li> <li>E-kniha (BOOKPORT): Průvodce pro vysoce citlivé lidi</li> </ul> <p>Všechna starší čísla <a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">UNIKNI najdete v archivu DSpace</a>. </p> UNIKNI TUL 8/2020 https://knihovna.tul.cz/novinky/168/detail/ <p><strong><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/157440/unikni202008.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">Srpnové UNIKNI</a></strong>! Co v něm tentokrát najdete?</p> <p>To byste nečekali:</p> <ul> <li>Recept na zmrzlinu</li> <li>Studijní boxy ještě letos? </li> <li>E-kniha měsíce - Historie včel</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/157440/unikni202008.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">V</a><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">šechna starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace. </a></p> E-shop a Zásilkovna! https://knihovna.tul.cz/novinky/167/detail/ <p style="text-align: justify;">Hurá hurá! </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Na <a href="https://shop.tul.cz/">e-shopu </a>nám funguje možnost poslání na Zásilkovnu! </strong></p> <p style="text-align: justify;">Nyní, když si budete chtít něco koupit a objednat, tak už si nemusíte chodit vyzvedávat zboží na TULku, ale můžeme vám všechno zaslat až... no kamkoliv budete chtít! </p> <p style="text-align: justify;">Zaslání zboží přes Zásilkovnu stojí 79,- a zásilky běžně doručujeme <strong>do druhého dne od objednání</strong>. </p> <p><strong>Odkaz na <a href="https://shop.tul.cz/">eshop zde</a>.</strong> </p> <p>A my už se jen těšíme, jak zaplníme všechna města třeba našimi deštníky, takže pokud máte fotku s našimi předměty, neváhejte se pochlubit! :) </p> <p><a class="fl" href="/files/pages/images/akce%202020/Screenshot_1.jpg"><img class="brd" src="/files/pages/images/akce%202020/Screenshot_1.jpg" alt="" width="611" height="330" /></a></p> Nepřístupná cizojazyčná https://knihovna.tul.cz/novinky/162/detail/ <p>Vážení čtenáři,</p> <p>z důvodu rekonstrukce v <strong>cizojazyčné knihovně</strong> <strong>není možné si půjčit ani rezervovat knihy</strong> z této části. </p> <p>Bohužel se tam nedostane ani nejšikovnější knihovník. </p> <p>Rekonstrukce bude trvat <strong>cca do 10.8.</strong> </p> <p>Děkujeme za pochopení. :) </p> <p><img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/104027086_808814839643663_8590188053506218784_n.jpg" alt="" width="600" height="247" /></p> UNIKNI TUL 7/2020 https://knihovna.tul.cz/novinky/166/detail/ <p>Nové, <strong><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/157229/unikni202007.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">červencové a prázdninové UNIKNI</a></strong> je tu! A co si tentokrát přečtete?</p> <ul> <li>knihovní křížovka</li> <li>prázdninová otevírací doba</li> <li>kniha měsíce - Proč spíme? </li> </ul> <p>Všechny <a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">starší čísla UNIKNI</a> najdete v DSpace. </p> Zkušební přístup Writefull https://knihovna.tul.cz/novinky/163/detail/ <p>Máme pro vás další zkušební přístup! <strong><a href="https://www.writefull.com/">Writefull</a>, který zlepšuje jakýkoli vědecký text! </strong></p> <p>Všechny přístupy můžete vyzkoušet přes tyto odkazy: </p> <ul> <li><strong><a href="https://revise-tul-cz.writefull.ai/">Writefull Revise</a></strong></li> <li><strong><a href="https://cite-tul-cz.writefull.ai/">Writefull Cite</a></strong></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Využít můžete samozřejmě i službu <a href="https://www.infozdroje.cz/">infozdroje.cz</a>, kde se Vám k tomuto produktu automaticky zobrazují odpovídající pomůcky, informace z našeho katalogu atd.</p> <p style="text-align: justify;">Zde naleznete i<strong> <a href="/files/pages/other/20200618%20Writefull%20for%20Word.pdf">návody</a></strong> a <strong><a href="/files/pages/other/20200618%20Institutional%20Trial%20Welcome%20Pack%20TUL.PDF">uvítací balíček</a></strong>. </p> <p style="text-align: justify;">Zkušební přístup je domluven na měsíc, tudíž do 17. července! :) </p> <p style="text-align: justify;">      <img class="" src="/files/pages/images/akce%202020/Writefull.jpg" alt="" width="569" height="805" /></p>