Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci https://knihovna.tul.cz/novinky https://knihovna.tul.cz/index.php?locale=csimages/logo-cs.png https://knihovna.tul.cz/index.php?locale=cs Jarmark mezi knihami https://knihovna.tul.cz/novinky/39/detail/ <p style="text-align: justify;"><strong>12. prosince se v knihovně Technické univerzity (budova H, Voroněžská) pořádá předvánoční jarmark. K prodeji zde budou vystaveny ruční výrobky, přírodní kosmetika, bižuterie, domácí pochutiny, dekorace a drobné dárky. Akce je otevřená pro veřejnost.<br /><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Stejně jako loni pořádá knihovna Technické univerzity v Liberci malý vánoční jarmark. Akce původně určená zaměstnancům a studentům školy je rovněž otevřená mimouniverzitním čtenářům i čtenářkám knihovny, stejně jako široké veřejnosti. Prostě všichni, kteří si v předvánočním shonu najdou chvilku času a zastaví se na budově H univerzity, v ulici Voroněžská, jsou vítáni.</p> <p style="text-align: justify;">„Pracuji na budově H a denně chodím hlavním vchodem. Viděla jsem plakátek a řekla jsem si, že by to mohla být dobrá příležitost, kde své výrobky ukázat a popovídat si s kolegy zase trochu o něčem jiném,“ svěřila se Jitka L., zaměstnankyně univerzity, jež se účastnila minulého ročníku jako prodejce.</p> <p style="text-align: justify;">Prodávající vystavují své zboží už od začátku otevírací doby, to je od osmé hodiny ranní. Končí se až s půl sedmou večerní, kdy knihovna zavírá. Možnost přijít prozkoumat nabídku potenciálních dárků pro své nejbližší platí tedy prakticky celý den. Všechny stánky se zbožím naleznete pohromadě v prvním patře. Knihovna však svůj provoz nepřeruší, proto kdo bude mít chuť, může se, samozřejmě kromě knih, seznámit třeba s interaktivní tabulí nebo v klidu posedět v tichém oddělení. Pohodu jistě doplní i skromné občerstvení, káva a čaj.</p> <p style="text-align: justify;">„Atmosféra mě nadchla, lidí přišlo tak akorát a výdělky byly úměrné tomu, co jsem nabízela,“ prozradila ještě účastnice minulého ročníku.</p> <p style="text-align: justify;">Na co přesně se zde mohou návštěvníci těšit? Nikoho určitě nepřekvapí nabídka tradičního předvánočního sortimentu: ruční výrobky, kosmetika na přírodním základě, domácí pochutiny, jídlo i nápoje, ozdoby, dekorační předměty a bižuterie. Jaké věci ale návštěvníci najdou na stáncích, je pochopitelně tajemstvím. Vyplatí se proto přijít alespoň na skok, neboť člověk nikdy neví, zda nenarazí na něco výjimečného, a za podívání nic nedá.</p> <p style="text-align: justify;">Jarmark knihovny Technické univerzity sice na první pohled nevybočuje z řady ostatních souběžně pořádaných trhů ve městě Liberci, nicméně je to příležitost zažít univerzitní knihovnu v trochu jiném, vánočním světle.</p> Omezení provozu na pobočce E2 https://knihovna.tul.cz/novinky/38/detail/ <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/8.12.%20pobo%C4%8Dka%20otev%C5%99ena%20do%2012.png" alt="" width="640" height="452" /></p> UNIKNI TUL 12/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/37/detail/ <ul> <li>Vánoční otevírací doba</li> <li>Vánoční jarmark</li> <li>4432 nových e-knih, ale jen na rok</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> UNIKNI TUL 11/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/36/detail/ <ul> <li>Týden otevřeného přístupu</li> <li>Meziknihovní výpůjčka - zdarma</li> <li>Jak publikovat s IEEE</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> Open Access a naši vědci na TUL https://knihovna.tul.cz/novinky/35/detail/ <p style="text-align: center;"> <img src="/files/pages/images/Novinky/oa.jpg" alt="" width="600" height="153" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">V týdnu 23. - 27. 10. probíhá celosvětová akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu: <strong>Open Access Week</strong>. Na univerzitách probíhají přednášky a semináře na související témata (např. Jak vybrat správný časopis pro váš článek a vyhnout se predátorům), které probíhali v minulých letech i na TUL. Letos jsme se rozhodli pro jednoduchou formu rozhovoru se třemi akademiky z řad TUL. Položili jsme jim pět otázek a zde jsou jejich odpovědi a názory.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Odpovídali:</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #5b0f00;">doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D. (MH) - Fakulta mechatroniky a mezioborových studií</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #274e13;">prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph. D. (MŽ) - Ekonomická fakulta</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #20124d;">prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. (ZP) - Fakulta mechatroniky a mezioborových studií</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">1. Publikoval jste někdy článek v Open Access (dále OA) časopise?</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">(MH) Několikrát jsem publikoval v méně významných časopisech, které možná ani nejsou OA v souvislosti s aktuálním trendem, ale jsou vydávány "nekomerčně", například výzkumnou institucí nebo odborným sdružením, některé jen elektronicky a autor ani čtenář neplatí. Vedle toho jsem v jednom případě u časopisu s předplatným uhradil poplatek za režim OA u svého článku.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #274e13;">(MŽ) V open access časopisech publikuji poměrně často. Při rozhodování o výběru časopisu je pro mne nejdůležitějším kritériem kvalita časopisu. Časopisy si tedy primárně nevybírám podle toho, zda jsou či nejsou OA, ale podle jejich pověsti. Nabídka OA časopisů je široká, lze mezi nimi najít kvalitní, ale i méně kvalitní tituly.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #20124d;">(ZP) Publikaci s open-access přístupem jsem měl asi jen v univerzitním Dspace; je možné, že i některý jiný výstup byl pod OA, ale cíleně to nerozlišuji.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">2. Proč?</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">(MH) U první skupiny výše jmenovaných nebyl OA mojí motivací k výběru. V druhém případě jsem poplatek za OA volil z důvodu potenciální větší čtenosti a šance na citování. Další důvod byl ten, že článek částečně vznikl z doplňkové činnosti a potom by neakademické instituce, které nemají předplatné, měly omezený přístup - ani samotný zadavatel výzkumu by ho nemohl vystavit či šířit.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #274e13;">(MŽ) Výhodou OA časopisů je široká dostupnost textu pro odbornou komunitu. Článek se tak může dostat k většímu počtu čtenářů, což se může pozitivně odrazit na jeho citovanosti.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #20124d;">(ZP) Nehledám OA cíleně – většinou jsem vázán podmínkami vydavatele u kterého chci z nějakých důvodů publikovat, tedy jaké jsou podmínky pro publikaci, takové použiji.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">3. Byly s tím spojeny nějaké náklady? V případě, že ano, pak čí?</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">(MH) Článek s poplatkem byl polovinou hrazen zadavatelem výzkumu a polovinou z institucionálního projektu ústavu CxI.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #274e13;">(MŽ) V některých případech ne, v některých ano. Některé časopisy vybírají poplatek za udržení OA režimu. Autor platí poplatek při uveřejnění článku, dále je již text volně dostupný pro čtenáře. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #20124d;">(ZP) U dříve uvedených publikací nevznikly žádné náklady …</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">4. Využíváte Open Access zdrojů při svém výzkumu?</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">(MH) Spíše náhodně - většina zdrojů nalezených databází ISI jsou klasické časopisy (eventuálně s jednotlivým OA článkem nebo číslem), případně získám materiály vystavené přímo autory (např. přes Researchgate apod.). Nevybavuji si konkrétní případ článku časopisu typu OA, o kterém bych věděl, že autor za publikaci platil.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #274e13;">(MŽ) Ano, zcela běžně.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #20124d;">(ZP) Obvykle hledám data, klíčová slova, neřeším zdroj.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">5. Co si myslíte o budoucnosti Open Access, popř. zavedení povinnosti publikování v Open Access?</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">(MH) Když se mi stane, že potřebuji zdroj, ke kterému nemám institucionální předplatné, velmi mně to překáží. Často jsem to vyřešil kontaktováním autora. V mém oboru není mnoho časopisů, které by byly celé OA a přitom byly impaktované. Ty s dlouhou historií mají „obsazený trh“ s důvěrou a prestiží, a těžko se pak paralelně prosazuje něco jiné. Z pohledu autora je demotivující být „ten první“ kdo riskuje uplatnit svojí práci pro méně hodnocenou platformu.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">V placení za jednotlivý OA článek v klasickém časopise cítím rozpor v tom, že vydavatel dostává zaplaceno „dvakrát“. Na druhou stranu je to rozumná volba typu dobrovolnosti. Nejsem příznivec čehokoli direktivně povinného. I souběh předplacených časopisů a OA časopisů s poplatkem autora je takový nepřehledný, asi se těžko zbavíme pochybností (leckde oprávněných) o motivaci vydavatelů k filtraci kvality u některých OA. V diskusi na toto téma se ale také často ztrácí rozlišování OA s poplatkem autora a bez poplatku.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">Z praktického pohledu jednotlivce by mi vyhovovalo „komunistické“ řešení, kdy by vydavatelé byli placení z nějaké celosvětové sbírky od vlád či výzkumných institucí a publikace by byly zdarma pro autory i čtenáře, ale to je zřejmě dost utopické řešení :-) Na druhou stranu, nynější institucionální předplatná už něčím takovým skoro jsou, jen s rozdílem, že se nerozděluje mezi všechny.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #5b0f00;">I tak ale je snad šance najít nějaký model pro vyváženější souběh více modelů publikování tak, aby to zároveň „neškatulkovalo“ úroveň kvality.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #274e13;">(MŽ) OA budoucnost určitě má – cílem každého vědce je, aby výsledky jeho práce byly dostupné co největšímu počtu odborníků. Povinnost publikovat v OA časopisech je logická, pokud je výzkum plně financován z veřejných zdrojů. Daňový poplatník má právo se seznámit s tím, co bylo z jeho daní podpořeno. Jiná situace je pochopitelně u komerčního výzkumu, financovaného ze soukromých zdrojů. V takovém případě nelze výsledky publikovat bez souhlasu zadavatele. Povinnost publikování v OA však může vést ke zvýšení poplatků pro autory. Nemalá část vědeckých časopisů je financována tak, že část nákladů hradí autoři a část nákladů čtenáři (většinou prostřednictvím placeného přístupu do databází). Pokud se zruší poplatky za přístup k plným textům, lze předpokládat, že náklady budou přeneseny na autory článků.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #20124d;">(ZP) Rozhodně má smysl, ale v současné době (při současných metodikách hodnocení) jde hodně o vazby na databáze a generování příslušných indexů. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Za UKN Mgr. Jitka Vencláková</p> Seminář "Open Access - Open in order to..." https://knihovna.tul.cz/novinky/34/detail/ <p>Zveme Vás na seminář zaměřený na Open Access, který proběhne 26. 10. 2017 v Plzni na půdě Západočeské univerzity. Všechny náklady jsou hrazeny z projektu <a href="http://knihovna.tul.cz/projekty/prostor-uceni-knihovnicka-informacni-platforma/prostor-uceni-knihovnicka-informacni-platforma">Prostor učení - knihovnická informační platforma</a>, ale počet míst je omezen, takže neváhejte a posílejte přihlášky na mail <a href="mailto:jitka.venclakova@tul.cz">jitka.venclakova@tul.cz</a>.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/Prostor%20u%C4%8Den%C3%AD/oaposter.png" alt="" width="595" height="842" /></p> Týden knihoven 2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/32/detail/ <p>2. - 6. říjen</p> UNIKNI TUL 10/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/33/detail/ <ul> <li>Týden knihoven pro všechny</li> <li>Applied Science and Technology Source Ultimate</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> Jak publikovat a psát na IEEE? https://knihovna.tul.cz/novinky/31/detail/ <p>Chcete nebo potřebujete vědět jak napsat dobrý odborný článek, vybrat adekvátní zdroje pro publikování, strukturu textu a další vychytávky (určitě né vychytávky Ládi Hrušky :) )?<br />Se společností IEEE domlouváme, kdy by se tato přednáška měla konat - přesný termín ještě není stanoven, ale mělo by to být mezi 17.-20. říjnem. Pokud máte zájem, přihlašte se a vyberte termín na doodlu na tomto linku: <a href="https://doodle.com/poll/p6gp9sa9ftp8ba5x">https://doodle.com/poll/p6gp9sa9ftp8ba5x</a>. Výběr je možný do 20. září. Budeme rádi, když se přihlásíte - myslíme, že to bude zajímavé a inspirující.</p> Omezení provozu knihovny https://knihovna.tul.cz/novinky/30/detail/ <p>Tento čtvrtek (21.9.) bude knihovna z technických důvodů otevřena jen do 14 hodin. Pobočky E2 se změna netýká, otevřeno má od 9 do 16 hodin.</p> Uzavření knihovny a normy na pobočce https://knihovna.tul.cz/novinky/28/detail/ <p>Tento čtvrtek a pátek (31.8. a 1.9.) bude knihovna z technických důvodů uzavřena. Knihy můžete vracet do biblioboxů, případně navštivte pobočku E2, která bude otevřena od 9 do 12 hodin.</p> <p>PS: Normy na pobočce E2 už zase normálně fungují :)</p> UNIKNI TUL 9/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/29/detail/ <ul> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Co nejčastěji hledáte v katalogu</li> <li>Televizor pro naše uživatele</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> Normy na pobočce E2 https://knihovna.tul.cz/novinky/27/detail/ <p>Na pobočce E2 momentálně nefunguje prohlížení norem, v případě potřeby navštivte hlavní budovu UKN, kde se k normám bez problému dostanete ;)</p> UNIKNI TUL 8/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/26/detail/ <ul> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Co děláme o prázdninách - 2. část - Teambuilding</li> <li>Časopisy naší univerzity</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> APC nad zlato https://knihovna.tul.cz/novinky/25/detail/ <p>Zajímavá prezentace Terezy Simandlové na téma APC z konference Otevřené repozitáře.</p> <p><a href="http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/117141/Simandlova-OR2017.pdf">http://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/117141/Simandlova-OR2017.pdf</a> </p> E-kniha Obchodní podnikání ve 21. století https://knihovna.tul.cz/novinky/24/detail/ <p>V knihovně máme k vypůjčení e-knihu <a href="http://knihovna-opac.tul.cz/documents/473498">Obchodní podnikání ve 21. století</a>, ke které mohou zároveň přistupovat až tři čtenáři. Výpůjční lhůta je tradičně měsíc, o poukaz k vypůjčení si můžete psát na e-mail <a href="mailto:nada.hascakova@tul.cz">nada.hascakova@tul.cz</a> <br />Aktivaci poukazu provedete jednoduše na <a href="http://flexibooks.cz/exec/newbookactv.aspx">aktivační stránce Flexibooks.</a><br />Knihu pak můžete číst na počítačích a tabletech po instalaci <a href="http://flexibooks.cz/jak-cist">čtečky Flexibooks</a>.</p> <p> </p> <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/Obchodn%C3%AD%20podnik%C3%A1n%C3%AD%20ve%2021.%20stolet%C3%AD%20cover.jpg" alt="" width="591" height="827" /></p> 7. 7. 2017 máme zavřeno https://knihovna.tul.cz/novinky/23/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Novinky/closed.png" alt="" width="600" height="426" /></p> UNIKNI TUL 7/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/22/detail/ <ul> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Co děláme o prázdninách</li> <li>Aplikace pro ACM Digital Library</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> Změny rozhraní Web of Science https://knihovna.tul.cz/novinky/21/detail/ <p><a href="http://apps.webofknowledge.com">Web of Science</a> provede tento měsíc drobné úpravy na svém webu. Na hlavní stránce se přesune pár ikonek, ve výsledcích vyhledávání se přeskupí filtry a dojde ke grafické změně v citation report.</p> <p> </p> Webináře Web of Science https://knihovna.tul.cz/novinky/20/detail/ <p>Zajímavé webináře o vyhledávání pomocí citační sítě a analýze vědeckého prostředí v češtině.</p> <p><a href="http://ts-productinfo.com/view_online.asp?1445529&amp;9fdd3ea1a97679c2&amp;18">http://ts-productinfo.com/view_online.asp?1445529&amp;9fdd3ea1a97679c2&amp;18</a> </p> UNIKNI TUL 6/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/19/detail/ <ul> <li>Prázdninová otevírací doba</li> <li>Jak si prodlužovat výpůjčky o prázdninách</li> <li>Skenování</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> "Prostor učení a excelence" - TU Chemnitz, 9. 5. 2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/18/detail/ <p>V úterý 9. 5. se na Technické univerzitě v Chemnitz koná akce "Prostor učení a excelence"<br /> Doprava, strava i překlad jsou zajištěny. <br />Odjezd v 6.15 od IC, odjezd z Chemnitz v 15.45.<br /><br /></p> <p>Spojili jsme se s MERGE Cluster of excellence, abychom s jeho pomocí mohli účastníkům nabídnout obsahově zajímavý seminář včetně prohlídky MERGE Technology Centre.</p> <p>Tato akce je současně nabídnuta v rámci tzv. Evropského týdne (<a href="http://www.europa.sachsen.de/veranstaltungen-4484.html">http://www.europa.sachsen.de/veranstaltungen-4484.html</a>) a má kromě vědeckého dorostu z oblasti stojírenství (v případě potřeby doplněné oblastmi produkční techniky, automobilového průmyslu, lehké konstrukce) a zájemců ze široké veřejnosti informovat k tématu informační kompetence - získávání a zpracování vhodných informací ve vědeckém kontextu.</p> <p> <br />Předběžný program:</p> <p>9:30 Příjezd a přivítání<br />10:00 Přednáška na téma rešerše literatury (možnosti, databáze, praktické příklady, kontaktní osoby)<br />10:45 Přestávka na kávu<br />11:00 Přednáška na téma správa literatury (možnosti, programy, praktické příklady)<br />11:45 Představení MERGE (mezinárodní spolupráce, představení projektů)<br />12:30 Oběd<br />13:45 Prohlídka MERGE Technology Centre<br />15:00 Závěrečná výměna názorů včetně kávy<br />15:30 Zakončení akce</p> <p><br />Místo konání:</p> <p>Technische Universität Chemnitz, Zentrales Hörsaal- und Seminargebäude, Raum NK_004<br />Reichenheiner Straße 90<br />09125 Chemnitz</p> <p><br />Přihlášky posílejte na:<br /><a href="mailto:jitka.venclakova@tul.cz">jitka.venclakova@tul.cz</a></p> Omezení provozu tiché studovny 3. 5. 2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/17/detail/ <p>Z důvodu konání přednášky bude 3. 5. odpoledne uzavřena tichá studovna. Děkujeme za pochopení.</p> <p><img class="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18058152_824031087761782_6068445784444655075_n.png?oh=c398847103a70b8b67368c1a5eb369b2&amp;oe=59866F3F" alt="" width="435" height="561" /></p> UNIKNI TUL 5/2017 https://knihovna.tul.cz/novinky/16/detail/ <ul> <li>Kuchyňská prkýnka jsou e-knihy</li> <li>Nové webovky</li> <li>Využití senzorů v mobilním telefonu</li> <li>Novinky v knižním fondu</li> </ul> Zkušební přístup ProQuest Dissertations & Theses A&I https://knihovna.tul.cz/novinky/15/detail/ <p>Sehnali jsme pro Vás přístup k databázi ProQuest Dissertations &amp; Theses A&amp;I, který můžete využít ke studiu i pro inspiraci.</p> <p><img class="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/files/pages/images/Akce%202017/zku%C5%A1ebn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADstup%20ProQuest%20Dissertations%20%26%20Theses%20A%26I.jpg" alt="" width="566" height="400" /></p>