Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci https://knihovna.tul.cz/novinky https://knihovna.tul.cz/images/logo-cs.png https://knihovna.tul.cz/ Těšte se na BookPort! https://knihovna.tul.cz/novinky/103/detail/ <p><em>„BOOKPORT vám umožní číst kdekoliv – bez omezení i bez připojení k internetu.“</em></p> <p>Pokud jste o BookPort neslyšeli, nezoufejte. Nyní vám ho chystáme v naši UKN!</p> <p>BookPort je taková moderní <strong>on-line knihovna</strong>. Stovky, ne-li tisíce knih můžete číst odkudkoliv, nikam pro ně nemusíte, stačí vám aplikace. Můžete díky ní číst i <strong>bez připojení</strong> k internetu.</p> <p>Každý den jsou přidávány nové a nové knihy, protože<strong> knih není nikdy dost.</strong></p> <p>Najdete zde knihy pro každého- pro děti, dospělé. Beletrii, poezii, kriminálky.</p> <p>Brzy naleznete BookPort i na stránkách UKN! Přístup <strong>již připravujeme</strong>, spustíme ho od 1. června. Budeme vás ještě informovat. :) </p> <p>Na tomto <a href="https://www.bookport.cz/uvod/">odkaze</a> se můžete na BookPort podívat. </p> <p><img src="/files/pages/images/unikni/books-1176150_640.jpg" alt="" width="380" height="507" /></p> Meziknihovní výpůjční služba https://knihovna.tul.cz/novinky/100/detail/ <p style="text-align: justify;">Meziknihovní výpůjční služba je knihovnická služba, která umožňuje uživateli půjčení dokumentu <strong>prostřednictvím jiné knihovny.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Požádaná knihovna poskytne ze svého fondu dokument, o který si uživatel zažádá a to převážně formou výpůjčky nebo kopie dokumentu. Jedná se o vzájemnou <strong>spolupráci mezi knihovnami</strong>.</p> <h2> </h2> <h2>Postup objednávky MVS</h2> <p style="text-align: justify;">Možnost objednat si MVS mají studenti, zaměstnanci TUL i externí uživatelé či jiné organizace/ knihovny. Je třeba jen mít v knihovně<strong> platnou registraci</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Postup je v případě UKN TUL takový, nejdříve se podívat do <a href="https://knihovna-opac.tul.cz/#!/">katalogu</a>, zda tento dokument knihovna již nevlastní.</p> <p style="text-align: justify;">V případě, kdy knihovna dokument nevlastní, přejděte na připravený <a href="https://knihovna.tul.cz/sluzby/meziknihovni-vypujcni-sluzba">formulář</a> a vyplňte jej. Ten následně převezme paní<strong> Jaroslava Samešová </strong>(<a href="mailto:jaroslava.jirova@tul.cz">jaroslava.jirova@tul.cz</a>). Ta vám požadavek vyřídí. Jakmile bude kniha u nás, budeme vás e-mailem informovat.</p> <p style="text-align: justify;">Pokud požadovaný dokument nevlastní žádná knihovna v ČR, lze požádat o <strong>výpůjčku ze zahraničí</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Tato služba je <strong>placená</strong>. <a href="https://knihovna.tul.cz/sluzby/meziknihovni-vypujcni-sluzba">Ceník</a> naleznete nad formulářem u výše uvedeného odkazu.</p> UNIKNI TUL 5/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/101/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/152144/unikni201905.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">UNIKNI v DSpace.</a></p> <ul> <li>Svět knihy</li> <li>Přístup do databází i z domova</li> <li>Naskenované učebnice</li> <li>Historie českého zločinu</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace.</a></p> Knihy z výstavy jsou tu! https://knihovna.tul.cz/novinky/102/detail/ <p style="text-align: justify;">Minulý týden v prostorách vestibulu před UKN proběhla prodejní výstava knih, kterou uspořádal  slovenský dodavatel zahraničních titulů SLOVART - G.T.G. s.r.o. společně s TUL.</p> <p style="text-align: justify;">Mohli zde objednávat jak studenti, tak kantoři a zaměstnanci TUL. Objednáno bylo přes 40 titulů zahraniční literatury. </p> <p style="text-align: justify;">Objednané knihy, které už jsou zpracované od paní Haščákové, naleznete na tomto <a href="/files/pages/other/Se%C5%A1it1.pdf">odkaze</a>. </p> <p style="text-align: justify;"><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202019/9781108439589.jpg" alt="Jedna z objednaných knih." width="255" height="400" /> <br />Jedna z objednaných knih z výstavy. </p> Výstava odborné zahraniční literatury https://knihovna.tul.cz/novinky/99/detail/ <p style="text-align: justify;">Ve dnech <strong>24. a 25. dubna</strong> 2019 v době od <strong>9:30 – 17:00</strong> se bude konat ve vestibulu univerzitní knihovny v 1. podlaží budovy H ve Voroněžské ulici 1329 <strong>prodejní</strong> výstava odborné zahraniční literatury.</p> <p style="text-align: justify;">Výstavu uspořádá slovenský dodavatel zahraničních titulů SLOVART - G.T.G. s.r.o. z Bratislavy spolu s Univerzitní knihovnou Technické univerzity v Liberci.</p> <p style="text-align: justify;">Bude zde vystaveno asi <strong>570 zahraničních titulů</strong>, většinou v anglickém jazyce. Často půjde <br />o <strong>novinky</strong> vydané v posledním období (2018 – 2019) a stejně tak  zde budou tituly prezentované na Londýnském knižním veletrhu, který se konal v březnu tohoto roku.</p> <p style="text-align: justify;">Zastoupena budou britská, německá, americká a holandská vydavatelství, např. <em>Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor §Francis, Elsevier, Springer, Palgrave, Sage, deGruyter, Cengage</em> a mnohá další.</p> <p style="text-align: justify;">Knihy budou zaměřeny na obory a problematiku, kterým se Technická univerzita v Liberci věnuje.</p> <p style="text-align: justify;">Jedná se o oblast plastů a polymerů, chemie, materiálů, nanotechnologie, strojírenství, textilií, přírodních věd (matematika, fyzika), pedagogiky a psychologie, ekonomie a managementu, umění, architektury, informatiky a zdravotnictví. V neposlední řadě to budou i tituly z dalších společenských věd a z humanitních oblastí: historie, filozofie, lingvistiky a jiné.</p> <p style="text-align: justify;">Tituly bude možné <strong>objednat s 10% slevou</strong>. Studenti i vyučující budou moci dávat návrhy na zakoupení knih z výstavy jak pro sebe a své katederní knihovny, tak i pro univerzitní knihovnu.</p> <p style="text-align: justify;">Na konci výstavy knihovna  ve spolupráci s fakultami rozhodne, zda navržený titul zakoupí, či nikoliv (v případě, že univerzitní knihovna již titul vlastní, pošle zájemci upozornění na možnost výpůjčky).</p> <p style="text-align: justify;">Seznam knih, které budou dostupné, můžete najít na tomto <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ntNKljLFcgeQsWFlt5FaTyTqAn2PRm83ANRZ7NOa7I/edit?usp=sharing">odkaze</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><img class="brd" src="/files/pages/images/Akce%202019/v%C3%BDstava.jpg" alt="" width="380" height="532" /></p> Historikové, radujte se! https://knihovna.tul.cz/novinky/98/detail/ <p>v Dspace přibyla novinka - časopis <strong>Fontes Nissae </strong>= Prameny Nisy, všechny již od r. 2013 do současnosti.</p> <p>Odborné periodikum zaměřené na oblast historie, památek a umění, všechna čísla již od r. 2013 do současnosti.. Plné texty jsou dostupné po přihlášení přes Shibboleth.</p> <p>Všechna čísla tohoto periodika naleznete na tomto <a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/151566">odkaze.</a></p> Shrnutí BMČ https://knihovna.tul.cz/novinky/95/detail/ <p style="text-align: justify;">Tak jako každým rokem proběhl <strong>Březen měsíc čtenářů</strong> i u nás v knihovně. Probíhala spousta akcí a my doufáme, že jste si je dostatečně užili.</p> <p style="text-align: justify;">Celý první týden jsme odpouštěli všem zapomnětlivým čtenářům všechny pokuty. Kolikrát i čtenáři vůbec netušili o <strong>amnestii</strong>, tak byli mile překvapeni, že ušetřili.</p> <p style="text-align: justify;">Níže na plakátku vidíte něco málo ze statistiky. </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/pages/images/Akce%202019/Univerzitn%C3%AD%20knihovna%20liberec.jpg" alt="" width="450" height="637" /></p> <p style="text-align: justify;">Druhý týden jsme společně <strong>snídali</strong>. Pár nás, z řad knihovníků, jsme pro vás něco málo napekli (nebo koupili, protože naše pekařské dovednosti nejsou tak výborné :D ), připravili a museli se hodně přemáhat, abychom vám to všechno nesnědli. První den bylo návštěvníků trochu méně, přeci jen bylo pondělí, a o snídaních se tolik nevědělo. Ale další dny jsme to dohnali a nakonec to dopadlo tak, že snad příští snídaně budeme muset víc péct.</p> <p style="text-align: justify;">Další týden nás tu 2x navštívily děti, to byl asi šok, co? <em>Děti v univerzitní knihovně</em>. Nicméně, pro děti z <strong>MŠ ŠkaTULka</strong> jsme měli připravených pár soutěží, abychom je aspoň trochu seznámili s knihovnou a aby věděly, že tu nějaká taková je. Takže pokud jste tu dva dny v týdnu potkávali knihovníky jako pohádkové bytosti, (bohužel) jste viděli dobře. :D</p> <p style="text-align: justify;">Děti pomohly najít Sněhurce trpaslíky v sále knihovny, v relaxační zóně postavily čarodějnici chaloupky, v tiché studovně třídily s Popelkou hrách a čočku, a nakonec ve skladu si zatočily regály s pirátem a odnesly si poklad. </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/pages/images/Akce%202019/poklad.jpg" alt="" width="280" height="210" />             <img class="" src="/files/pages/images/Akce%202019/Bez%20n%C3%A1zvu_1.jpg" alt="" width="280" height="210" /></p> <p style="text-align: justify;">Tento rok je ve <strong>znamení mužů</strong>, proto jsme se rozhodli najít nejlepší čtenáře. Mistrem četby z řad pedagogů se stal čtenář z ekonomické fakulty, avšak přál si zůstat v anonymitě a my jeho přání respektujeme. A <strong>učedníkem četby</strong> se stal, jak již víte, pan <strong>Jaromír Fabián</strong>. Pravda, slavnostní vyhlášení mělo být až 25.3., ale z důvodu plného diáře pana Fabiána jsme datum přesunuli, abychom se mohli nerušeně setkat. Setkání s panem Fabiánem bylo velice zajímavé a přínosné, dozvěděli jsme se velkou chválu na naši knihovnu. Pan Pirkl rovnou pana Fabiána vyzpovídal, pokud jste ještě nečetli jejich článek, najdete ho <a href="http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:101914">zde</a>. </p> <p style="text-align: justify;">V neposlední řadě nesmíme opomenout, že jsme celý měsíc odměňovali dalších <strong>30 nejlepších čtenářů</strong>, kteří měli na svých účtech nejvíce výpůjček a nejméně upomínek. Některé čtenáře určitě zahlédnete na našich sociálních sítích.</p> <p style="text-align: justify;">V posledním týdnu nás navštívil <strong>divadelní soubor Vojan</strong> s představením <strong>Tři ženy</strong>. <br />Představení o dceři a matce Joelle a Joelle, kdy se náhodou mladší Joelle dostane k paní Chavallierové, aby o ní pečovala. Všechny tři ženy si znovu a znovu opakují otázky, jaká je vlastně samota, jaký je život s muži a bez nich, co to znamená být matkou a proč je vlastně člověk na světě. Když se mladší Joelle rozhodne vydávat za vnučku nejstarší paní Chavallierové, všem třem ženám se změní hranice, pohled na život a představy, které dosud měly. </p> <p style="text-align: justify;">Nutno říci, že <strong>účast byla slušná</strong>, přes polovinu sálu bylo obsazeno. Tragikomedie o náhodě, osamělosti a radosti vyvolala v řadě návštěvníků až skoro smíšené pocity. Divadelní soubor Vojan nás opět nezklamal, herci byli skvělí. </p> <p style="text-align: justify;">My vám všem děkujeme za účast a <strong>budeme se těšit</strong> na další akce, kde se společně setkáme!</p> <p style="text-align: justify;">Mimochodem, brzy bude na Facebooku UKN soutěž, tak nezapomeňte sledovat…</p> Akvizice a o čem je https://knihovna.tul.cz/novinky/89/detail/ <p style="text-align: justify;">Akvizice dokumentů je činnost knihovny pro doplňování knihovního fondu. Doplňované dokumenty jsou vybírány podle profilu fondu knihovny, požadavků čtenářů a financí knihovny. TDKIV definuje akvizici jako <em>„zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu a potřeby jejích uživatelů."</em> Akviziční činnost vykonává vždy odborný pracovník instituce neboli akvizitér, v případě UKN TUL je to paní Naďa Haščáková.</p> <p style="text-align: justify;">Knihovna buduje knihovní fond podle místních podmínek. Kvalita knihovního fondu není závislá na jeho velikosti, nýbrž na jeho obsahu a aktuálnosti. Fond má být pravidelně doplňován novými tituly a zastaralé, opotřebované dokumenty mají být pravidelně z fondu vyřazovány.</p> <p style="text-align: justify;">Každá instituce budující knihovní fond si určuje vlastní akviziční politiku- zásady při budování fondu s ohledem na zaměření knihovny a potřeby uživatelů. „<em>Součástí akviziční politiky je identifikace akvizičních zdrojů, stanovení primárních a sekundárních způsobů akvizice, druhů </em><em>a tematiky čtenářského určení dokumentů a další kritéria pro získávání dokumentů do fondu knihovny".</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Druhy akvizice:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Průběžná</strong>- v pravidelných časových intervalech se doplňuje fond, získávání nově vycházejících dokumentů.<br /><strong>Retrospektivní</strong>- získání starších dokumentů, které již v minulosti vyšly. Důvodem pro získání takto starších dokumentů může být např. zničený nebo poškozený dokument.<br /><strong>Individuální</strong>- zde je potřeba akvizičního pracovníka, který zná strukturu fondu a potřeby čtenářů.<br /><strong>Ústřední</strong>- u institucí, které jsou složeny z několika částí. Bývá proto účelně zřízené pracoviště, to rozesílá dokumenty do určených knihoven. <br /><strong>Kooperativní</strong>- spolupráce dvou a více knihoven. Účel je zefektivnit doplňování fondu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Zdroje doplňování fondu:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nákup j</strong>e nejčastějším způsobem akvizice.<br /><strong>Dar</strong> je skutečnost, kdy knihovně fyzická či právnická osoba knihu věnuje do fondu. Knihovna může tento dar přijmout, stejně tak i odmítnout. Často se tímto způsobem získává do fondu firemní literatura.<br /><strong>Výměna publikací</strong> mezi knihovnami, kdy vyměněné publikace mají podobnou cenovou <br /> a významovou hodnotu. Bývá to velmi často meziknihovní výpůjční služba, kterou poskytuje <br /> i naše knihovna. Nesmí se vyměňovat publikace muzejní povahy, archiválie či kulturní památky. <br /><strong>Povinný výtisk</strong>- povinnost daná ze zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích <br /> a dle vyhlášky č. 156/2003 Sb. Pro povinný výtisk periodické produkce platí zákon č.46/2000 Sb. Povinný výtisk jako zdroj akvizice fondu slouží pouze státem určeným institucím. Povinný výtisk nemůže být z fondu vyřazen.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vstupní zpracování</strong><br />Všechny získané dokumenty musí být zaevidovány v podobě knihovní jednotky. Je to každý samostatný svazek knihy, vázaný/ uložený do desek komplet periodik, novin, samostatné mapy, hudební nosiče atd. Vstupní zpracování zahrnuje verifikaci, adjustaci, signování, vedení evidence knihovního fondu a katalogizaci.</p> <p style="text-align: justify;">Dodávka dokumentů je přijímána na základě <strong>verifikace</strong>. Při verifikaci se ověří správnost dodávky pomocí průvodního dokladu (dodacího listu, faktury), je zkontrolován stav dokumentů, a zda cena odpovídá faktuře.</p> <p style="text-align: justify;">Označení získaného dokumentu jako vlastnictví dané instituce nazýváme <strong>adjustací.</strong> Knihovna označuje dokument příslušnými evidenčními, ochrannými a identifikačními ukazateli.</p> <p style="text-align: justify;">Co se týče akvizice v naši UKN TUL, můžete nám vaše tipy zasílat přes formulář, který je na našich webových stránkách- <a href="https://knihovna.tul.cz/sluzby/akvizice">Formulář akvizice</a>.</p> UNIKNI TUL 4/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/97/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/151838/unikni201904.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">UNIKNI v DSpace.</a></p> <ul> <li>Zkušební přístup ASME</li> <li>SIMILARITY CHECK</li> <li>Meziknihovní výpůjční služba</li> <li>Ortorexie</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace.</a></p> Zkušební přístup ASME https://knihovna.tul.cz/novinky/90/detail/ <p style="text-align: justify;"><strong>ASME- The American Society of Mechanical Engineers</strong></p> <p style="text-align: justify;">Knihovna pro vás má další zkušební přístup, <strong>od začátku dubna</strong>, tentokrát to bude kolekce ASME (<a href="http://asmedigitalcollection.asme.org">http://asmedigitalcollection.asme.org</a>).</p> <p style="text-align: justify;">V krátkosti bychom vám rádi opět nastínili, o čem tento zdroj je.</p> <p style="text-align: justify;">Společnost ASME byla založena již v roce 1880 jako <strong>Americká společnost strojních inženýrů</strong> malou skupinou předních průmyslových pracovníků. Nyní jako profesionální členská nezisková organizace zaštiťuje více než <strong>130 000 členů ve 151 zemích</strong>, povětšinou strojních inženýrů či studentů. ASME pomáhá této komunitě vyvíjet řešení reálných problémů.</p> <p style="text-align: justify;">ASME provádí jednu z <strong>největších technických vydavatelských prací</strong> na světě. Odborné časopisy (včetně některých nejprestižnějších časopisů z technických oborů) a normy, publikace, konferenční sborníky, programy dalšího vzdělávání poskytují základ pro rozvoj technických znalostí.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Po celý duben je pro naši univerzitu přístupná databáze ASME Digital Collection</strong>, která obsahuje:</p> <p style="text-align: justify;">- odborné časopisy od r. 1960 do současnosti</p> <p style="text-align: justify;">- ASME konferenční sborníky od r. 2002 do současnosti</p> <p style="text-align: justify;">- vybrané e-knihy ASME Press od r. 1984 do současnosti.</p> <p style="text-align: justify;"> <img src="/files/pages/images/Screen%20Shot%2001-28-19%20at%2011.55%20AM.PNG" alt="" width="175" height="425" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Členství</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>„Připojení k ASME je nejdůležitějším spojením, které může současný nebo budoucí strojní inženýr udělat.“</em></p> <p style="text-align: justify;">Členové ASME mají neomezený přístup k cenným informacím a zdrojům, spojení s nejlepšími inženýry a mnoho příležitostí, jak s nimi spolupracovat. V případě připojení do ASME se můžete naučit nové technologie, aktualizovat si své dosavadní vědomosti a dovednosti, můžete prozkoumat řešení technických problémů a pokročit ve své kariéře.</p> <p style="text-align: justify;">Další výhody najdete v tomto <a href="https://www.asme.org/about-asme/professional-membership">odkaze</a>.</p> eTUL webová knihovna https://knihovna.tul.cz/novinky/96/detail/ <p style="text-align: justify;"><em>„Publi je česká platforma pro tvorbu, publikaci, prodej i četbu multimediálních knih.“</em></p> <p style="text-align: justify;">Už vás nebaví pořád tahat všechny knihy a skripta v batohu, a ještě hůř, MHD? Tak bychom vám rádi představili mKnihu.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>mKniha</strong> je vlastně eKniha, která ale navíc pracuje s živým multimediálním obsahem, jako je např. video, audio, fotky apod. mKniha je skvělá pro efektivní studium, protože dokáže nahradit učebnice, knihy. Studium se ihned stává rychlejším a pohodlnějším.</p> <p style="text-align: justify;">V mKnize můžete i <strong>označovat určité pasáže</strong> a přidávat si k nim i poznámky, tudíž nemusíte vypisovat všechny tyto informace vedle na papír, ale jen je označíte a je to!</p> <p style="text-align: justify;">mKnihy můžete číst ve čtečkách pro iPad nebo tablet se systémem Android a některé <br />i v obyčejných webových prohlížečích. A oproti běžným čtečkám tato funguje <strong>i offline.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Více informací o samostatném Publi najdete <a href="https://publi.cz/">zde</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> <img src="/files/pages/images/Akce%202019/Bez%20n%C3%A1zvu.jpg" alt="" width="350" height="496" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Jak publikovat na eTUL Publi?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Záleží, v jakém formátu chcete publikovat. U publikace s multimediálním obsahem <strong>HTML 5</strong>, kdy je text šifrován a chráněn proti zneužití, může být doba programování cca měsíc a cena se pohybuje mezi 15 - 80 000 Kč.<br /> U publikace s klasickým <strong>PDF</strong> formátem je doba publikování do jednoho týdne.</p> <p style="text-align: justify;">Dále si určíte, zda si přejete, aby vaše publikace byla volně dostupná nebo za poplatek. Cenu tohoto poplatku si určujete sami. </p> <p style="text-align: justify;">V případě, že budete mít <strong>zájem o publikaci </strong>vaší práce, kontaktujte slečnu Janu Řípovou (<em><a href="mailto:jana.ripova@tul.cz">jana.ripova@tul.cz</a></em>). Více informací, jak publikovat, naleznete <a href="https://knihovna.tul.cz/sluzby/sluzby-pro-katedry/jak-publikovat-v-etul-publi-cz">zde</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Přehled webové knihovny naleznete <a href="https://etul.publi.cz/?_fid=s58q">zde</a>.</p> Tři ženy https://knihovna.tul.cz/novinky/94/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Akce%202019/Divadeln%C3%AD%20soubor%20Vojan%2CHr%C3%A1dek%20nad%20Nisou.jpg" alt="" width="640" height="906" /></p> UNIKNI TUL 3/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/93/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/151277/unikni201903.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">UNIKNI v DSpace.</a></p> <ul> <li>Březen měsíc čtenářů.</li> <li>Samoobslužné půjčování a vracení.</li> <li>V zajetí geografie. </li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace. </a></p> Zkušební přístup k nové "megakolekci"- ProQuest One Academic https://knihovna.tul.cz/novinky/91/detail/ <p style="text-align: justify;">Máme pro vás opět další zkušební přístup. <strong>Do 15. března</strong> můžete vyzkoušet <strong>ProQuest One Academic</strong>. Ten Vám v dobře známém moderním rešeršním prostředí kombinuje čtyři špičkové <br />e-zdroje:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ProQuest Central</strong>- multioborová databáze zahraniční literatury. Nabídne vám přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Poskytuje uživatelům důležitou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či vysokoškolské studenty.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ProQuest Academic Complete™ Ebooks</strong>- polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika. <br />Součástí jsou i mapy a referenční díla.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Academic Video Online</strong>- Nejrozsáhlejší video kolekce pro akademické a veřejné knihovny. Obsahuje všechna videa z oborových videokolekcí.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ProQuest Dissertations &amp; Theses Global</strong>- zpřístupňuje více než 4,7 mil. dizertací, z nichž je polovina v plném znění, tzn. v PDF formátu. U většiny prací je i možnost online nákupu tištěné verze. ProQuest se postará o digitalizaci. U řady prací je dostupný i multimediální obsah. <br />Kolekce je dostupná nezávisle na IP adresách instituce, takže můžete zdroje využít odkudkoliv.</p> <p style="text-align: justify;">Knihy lze využít v režimu "čtení online". <br />Ke všem databázím se můžete dostat přes tento odkaz <a href="https://trials.proquest.com/access?token=3HXAO9VT5LXUQVDK3XFH">ProQuest Trials</a>.</p> Soutěž New Economic Talent 2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/88/detail/ <p style="text-align: justify;">Soutěž <em>New Economic Talent 2019</em>, kterou CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy <br />v Praze a Akademie věd České republiky) vyhlašuje už pátým rokem. <br />Uzávěrka přihlášek je za 8 týdnu (<strong>31. března 2019</strong>).</p> <p style="text-align: justify;">Soutěž probíhá v angličtině a mohou se ji zúčastnit studenti a absolventi různých bakalářských <br />a magisterských oborů, nejen ekonomie. Nejdůležitější součástí výhry (kromě peněžní ceny) je příležitost získat zpětnou vazbu na přihlášenou práci a navázat kontakty, které mohou být rozhodující pro další výzkum.</p> <p style="text-align: justify;">Pro další informace o soutěži se můžete podívat zde na webové stránky: <a href="https://www.cerge-ei.cz/talent">New Economic Talent 2019</a>.<br />Facebookové stránky soutěže: <a href="https://www.facebook.com/cergeei/posts/10156487783432572">Facebook post</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://youtu.be/tj3mB9Msmco">Rozhovor s jedním z výherců. </a></p> UNIKNI TUL 2/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/87/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/150650/unikni201902.pdf?sequence=3&amp;isAllowed=y">UNIKNI v DSpace.</a></p> <ul> <li>Závěrečné práce kompletně dostupné.</li> <li>Statistiky roku 2018.</li> <li>Biblioskříň v budově P.</li> <li>English is not easy!</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI naleznete v DSpace.</a></p> Zkušební přístup INSPEC a INSPEC Analytics https://knihovna.tul.cz/novinky/86/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Screen%20Shot%2001-31-19%20at%2012.44%20PM.PNG" alt="" width="650" height="187" />V lednovém UNIKNI jsme zmiňovali zkušební přístup o databázi INSPEC a INSPEC Analytics, tak bychom vám rádi trochu nastínili, k čemu tento program slouží.</p> <p style="text-align: justify;">Přední bibliografická databáze od Institute of Engineering and Technology, zaměřená na oblast fyziky, elektroniky, telekomunikací, informačních technologií, výroby, produkce a strojírenství.<br />Obsahuje okolo 14 milionů záznamů. <em>INSPEC</em> poskytuje pokrytí z více než 5 000 časopisů, více než 2 500 sborníků, stejně jako řadu knih, dizertací, patentů a zpráv. Vedle základních oblastí <em>INSPEC</em> poskytuje také významné pokrytí v souvisejících oborech, jako je věda <br />o materiálech, oceánografie, jaderné inženýrství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.</p> <p style="text-align: justify;">Součástí je také analytický nástroj <em>INSPEC Analytics</em>, který umožňuje porovnání vědeckých institucí, měření dopadu, zkoumání trendů v oblastech výzkumu či hledání spolupracovníků.</p> <p style="text-align: justify;">Zkušební přístup je vyjednán pouze <strong>do 17. února</strong>, tak neváhejte vyzkoušet. <br />Přístup na databázi INSPEC naleznete na: <a href="https://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&amp;stsug=AjQq7TPofZurM9tr_BxlEd_ae0vgXXM8rBzxEWETJ8-nQ8ynQVOaZpMVR6VQ0Ud5iZv14Kvfjq7ummHSbEiUxygfDSaNkW2JDjKIUoL_KyP2ZctPHkWNJ8zEOd9OvuAC6PjJyBVBpO3TvxzAsjbBE_IVKNbQ15tWaUh4DZ3pFe8rksU&amp;IsAdminMobile=N&amp;encid=22D731263C4635873706358632053C07365370C377C379C370C374C371C376C33013">https://search.ebscohost.com</a>.<br />Přístup na databázi INSPEC Analytics naleznete na: <a href="https://inspec-analytics-app.theiet.org/#/landing">https://inspec-analytics-app.theiet.org</a>.</p> Analytický nástroj InCites https://knihovna.tul.cz/novinky/85/detail/ <p style="text-align: center;"><strong>InCites</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>InCites využívá nejlepší data a nástroje ve své třídě, které vám pomohou pochopit vaše skutečné místo   v globálním výzkumném prostředí.</em></p> <p style="text-align: justify;">Jak jistě víte z článku ve zpravodaji knihovny Technické univerzity UNIKNI, od začátku nového roku je dostupný analytický nástroj InCites. Ale co to vlastně je? Pro koho je určen? Proto bychom zde rádi ve stručnosti službu InCites představili.<br />InCites je scientometrický nástroj, který využívá analýzu publikační činnosti, organizací, regionů, výzkumných oblastí, časopisů, knih, konferenčních a finančních agentur obsažených v databázi InCites. Jedná se o webovou aplikaci, v které lze na základě údajů z<em> Web of Science</em> provádět analýzy vědecké práce a dopadu vědeckých výstupů na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí<br />a jednotlivých oborů.</p> <p style="text-align: justify;">Knihovna vám nabízí InCites v nejnovější verzi, která na rozdíl od té předchozí verze přidává funkce a schopnosti pro hodnocení výzkumu a benchmarking, včetně dat z např. <em>Journal Citation Reports</em> (JCR- tato databáze je základním zdrojem pro stanovení “kvality” vědeckých časopisů). To poskytuje systematické a objektivní prostředky ke kritickému vyhodnocení předních světových časopisů <br />s pomocí kvantifikovatelných statistických informací, založených na citačních datech. JCR pomáhá měřit vliv výzkumu a dopad vědeckých časopisů a tak ukazuje vztah mezi citovanými časopisy.<br />Dále zahrnuje tato nová verze i <em>Essential Science Indicators</em> (ESI- na základě údajů z <em>Web of Science</em> nabízí vybrané bibliometrické údaje). Ty nabízejí jedinečnou kompilaci statistik výkonnosti vědy<br />a vědeckých trendových dat založených na citačních datech časopisů i jednotlivých publikovaných článků z <em>Thomson Scientific Database.</em></p> <p>Cílem služby InCites Analytics je skrze statistické přehledy a ukazatele vědecké práce umožnit porozumění procesům uvnitř výzkumných organizací, a tím pomoci přijímat informovaná strategická rozhodnutí dlouhodobé povahy.</p> <p>Personalizované citační údaje, globální metriky a multidimenzionální profily institucí vám pomohou získat přehled o vámi hledaném objektu. Abyste mohli využít veškeré možnosti, je potřeba registrace. Můžete využít svůj účet ve <em>Web of Science,</em> pokud již takový máte.</p> <p><strong>Tipy pro začátek:<br /></strong>Vytvořte účet (registrace účtu InCites zadáním e-mailové adresy a hesla z počítačů ANU IP-Authenticated), nebo použijte stávající online profil na webu <em>Web of Science/ Journal Citation Reports.</em></p> <p>Stáhněte a přečtěte si přehled InCites a průvodce indikátory. <a href="http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=25246846">http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=25246846</a></p> <p>Můžete se přihlásit na veřejný bezplatný webinář. <a href="https://clarivate.savoinspire.com/czechelib/button-17/">https://clarivate.savoinspire.com/czechelib/button-17/</a></p> <p>Všechna školení a nápovědy jsou i na YouTube, můžete si je projít a prohlédnout. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=incites">https://www.youtube.com/results?search_query=incites</a></p> <p>Další informace o zdroji dat InCites: <a href="https://clarivate.com/products/web-of-science/">Web of Science Core Collection</a>.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/dla%C5%BEdice%20InCites.jpg" alt="" width="700" height="357" /><strong>Uživatelské rozhraní:</strong><br />Poté, co se do InCites přihlásíte, vám naskočí šest tzv. dlaždic, a tyto hlavní dlaždice využívají tři hlavní komponenty: panel filtru, datovou tabulku a vizualizaci dat. Dlaždice si můžete upravit, přidat vlastní na hlavní panel, či odebrat ty, které vám nevyhovují.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><strong>Pro koho je InCites určen?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Pro výzkumné organizace</strong><br />Mohou zkoumat a spravovat aktivity organizace a zaměstnanců a jejich dopad.<br />Benchmark dokáže porovnávat výkony kolegů.  <br />Podpora vnějších a vnitřních partnerství a spoluprací.<br />Identifikuje významné odborníky uvnitř organizaci, ale i mimo ni.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Financování a politické organizace<br /></strong>Identifikuje rozvíjející se oblasti a vědce.<br />Správa aktivity od financování- podání do zpráv o pokroku prostřednictvím výsledků.<br />Určení nových trendů apod., který umožní vývoj politiky. Umožňuje zvýšit viditelnost úspěchů.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Vydavatelé<br /></strong>Odkryje nové nebo vznikající oblasti, ve kterých by mohl vydavatel publikovat.<br />Sledování trendů v oboru.<br />Lze najít nejlepšího autora a recenzenta.</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/InCites.jpg" alt="" width="700" height="363" /></p> <p> </p> <p> </p> PF 2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/82/detail/ <p>Přejeme krásný a úspěšný nový rok ;)</p> <p><img class="" src="/files/pages/images/Novinky/PF%202019.jpg" alt="" width="100%" /></p> Vánoční otevírací doba https://knihovna.tul.cz/novinky/84/detail/ <p>Knihovna, pobočka E2 i prodejna skript budou od 24.12. do 31.12.2018 zavřeny z důvodu příprav na rok 2019. Od 2. do 4.1.2019 bude otevírací doba zkrácena pouze do 16 hod.</p> <p>Děkujeme za Vaši přízeň v uplynulém roce a přejeme šťastné a klidně strávené svátky vánoční.</p> UNIKNI TUL 1/2019 https://knihovna.tul.cz/novinky/83/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/142156/unikni201901.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li>Databáze dostupné v roce 2019</li> <li>Antistresové pomůcky</li> <li>Zkušební přístup do INSPEC a INSPEC Analytics</li> <li>Jídlo a pití v pravěku a ve středověku</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Online školení EBSCO - 13.12. https://knihovna.tul.cz/novinky/81/detail/ <p>Informace o školeních najdete <a href="https://www.ebsco.com/e/cs-cz/blog/ebsco-online-skoleni-prosinec-2018">pod odkazem</a>.</p> UNIKNI TUL 12/2018 https://knihovna.tul.cz/novinky/80/detail/ <p><a href="https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/36938/unikni201812%20verze%202.pdf">UNIKNI v DSpace</a></p> <ul> <li>Vánoční otevírací doba</li> <li>Vánoční jarmark a divadlo</li> <li>E-knihy Taylor&amp;Francis prodlouženy</li> <li>Make it glow (kniha měsíce)</li> </ul> <p><a href="https://dspace.tul.cz/handle/15240/20893">Starší čísla UNIKNI najdete v DSpace.</a></p> Pan Kaplan má třídu rád https://knihovna.tul.cz/novinky/79/detail/ <p><img class="" src="/files/pages/images/Akce%202018/Kaplan.png" alt="" width="100%" /></p> Vánoční jarmark https://knihovna.tul.cz/novinky/77/detail/ <p><img src="/files/pages/images/Akce%202018/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20jarmark_psmall.png" alt="" width="100%" /></p>