Přihlásit k webu

Zkušební přístup k nové "megakolekci"- ProQuest One Academic

Máme pro vás opět další zkušební přístup. Do 15. března můžete vyzkoušet ProQuest One Academic. Ten Vám v dobře známém moderním rešeršním prostředí kombinuje čtyři špičkové
e-zdroje:

ProQuest Central- multioborová databáze zahraniční literatury. Nabídne vám přístup k odborným informacím z obchodu, ekonomie, medicíny, přírodních, společenských a humanitních věd, techniky a umění. Poskytuje uživatelům důležitou informační základnu a podporu během všech fází jejich práce, ať už se jedná o vědecké pracovníky, doktorandy či vysokoškolské studenty.

ProQuest Academic Complete™ Ebooks- polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství. Pokrývá obory ekonomie a obchod, humanitní vědy, biologie a fyzika, medicína, informační technologie, inženýrství a technologie, historie a politické vědy, právo, sociální vědy, náboženství a filosofie, literatura a jazykověda, umění a pedagogika.
Součástí jsou i mapy a referenční díla.

Academic Video Online- Nejrozsáhlejší video kolekce pro akademické a veřejné knihovny. Obsahuje všechna videa z oborových videokolekcí.

ProQuest Dissertations & Theses Global- zpřístupňuje více než 4,7 mil. dizertací, z nichž je polovina v plném znění, tzn. v PDF formátu. U většiny prací je i možnost online nákupu tištěné verze. ProQuest se postará o digitalizaci. U řady prací je dostupný i multimediální obsah.
Kolekce je dostupná nezávisle na IP adresách instituce, takže můžete zdroje využít odkudkoliv.

Knihy lze využít v režimu "čtení online".
Ke všem databázím se můžete dostat přes tento odkaz ProQuest Trials.


15. 2. 2019