Přihlásit k webu

Zkušební přístup ASME

ASME- The American Society of Mechanical Engineers

Knihovna pro vás má další zkušební přístup, od začátku dubna, tentokrát to bude kolekce ASME (http://asmedigitalcollection.asme.org).

V krátkosti bychom vám rádi opět nastínili, o čem tento zdroj je.

Společnost ASME byla založena již v roce 1880 jako Americká společnost strojních inženýrů malou skupinou předních průmyslových pracovníků. Nyní jako profesionální členská nezisková organizace zaštiťuje více než 130 000 členů ve 151 zemích, povětšinou strojních inženýrů či studentů. ASME pomáhá této komunitě vyvíjet řešení reálných problémů.

ASME provádí jednu z největších technických vydavatelských prací na světě. Odborné časopisy (včetně některých nejprestižnějších časopisů z technických oborů) a normy, publikace, konferenční sborníky, programy dalšího vzdělávání poskytují základ pro rozvoj technických znalostí.

Po celý duben je pro naši univerzitu přístupná databáze ASME Digital Collection, která obsahuje:

- odborné časopisy od r. 1960 do současnosti

- ASME konferenční sborníky od r. 2002 do současnosti

- vybrané e-knihy ASME Press od r. 1984 do současnosti.

 

Členství

„Připojení k ASME je nejdůležitějším spojením, které může současný nebo budoucí strojní inženýr udělat.“

Členové ASME mají neomezený přístup k cenným informacím a zdrojům, spojení s nejlepšími inženýry a mnoho příležitostí, jak s nimi spolupracovat. V případě připojení do ASME se můžete naučit nové technologie, aktualizovat si své dosavadní vědomosti a dovednosti, můžete prozkoumat řešení technických problémů a pokročit ve své kariéře.

Další výhody najdete v tomto odkaze.


1. 4. 2019