Přihlásit k webu

Zkušební přístup INSPEC a INSPEC Analytics

V lednovém UNIKNI jsme zmiňovali zkušební přístup o databázi INSPEC a INSPEC Analytics, tak bychom vám rádi trochu nastínili, k čemu tento program slouží.

Přední bibliografická databáze od Institute of Engineering and Technology, zaměřená na oblast fyziky, elektroniky, telekomunikací, informačních technologií, výroby, produkce a strojírenství.
Obsahuje okolo 14 milionů záznamů. INSPEC poskytuje pokrytí z více než 5 000 časopisů, více než 2 500 sborníků, stejně jako řadu knih, dizertací, patentů a zpráv. Vedle základních oblastí INSPEC poskytuje také významné pokrytí v souvisejících oborech, jako je věda
o materiálech, oceánografie, jaderné inženýrství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.

Součástí je také analytický nástroj INSPEC Analytics, který umožňuje porovnání vědeckých institucí, měření dopadu, zkoumání trendů v oblastech výzkumu či hledání spolupracovníků.

Zkušební přístup je vyjednán pouze do 17. února, tak neváhejte vyzkoušet.
Přístup na databázi INSPEC naleznete na: https://search.ebscohost.com.
Přístup na databázi INSPEC Analytics naleznete na: https://inspec-analytics-app.theiet.org.


1. 2. 2019