Přihlásit k webu

Analytický nástroj InCites

InCites

InCites využívá nejlepší data a nástroje ve své třídě, které vám pomohou pochopit vaše skutečné místo   v globálním výzkumném prostředí.

Jak jistě víte z článku ve zpravodaji knihovny Technické univerzity UNIKNI, od začátku nového roku je dostupný analytický nástroj InCites. Ale co to vlastně je? Pro koho je určen? Proto bychom zde rádi ve stručnosti službu InCites představili.
InCites je scientometrický nástroj, který využívá analýzu publikační činnosti, organizací, regionů, výzkumných oblastí, časopisů, knih, konferenčních a finančních agentur obsažených v databázi InCites. Jedná se o webovou aplikaci, v které lze na základě údajů z Web of Science provádět analýzy vědecké práce a dopadu vědeckých výstupů na úrovni jednotlivců, týmů, pracovišť, institucí
a jednotlivých oborů.

Knihovna vám nabízí InCites v nejnovější verzi, která na rozdíl od té předchozí verze přidává funkce a schopnosti pro hodnocení výzkumu a benchmarking, včetně dat z např. Journal Citation Reports (JCR- tato databáze je základním zdrojem pro stanovení “kvality” vědeckých časopisů). To poskytuje systematické a objektivní prostředky ke kritickému vyhodnocení předních světových časopisů
s pomocí kvantifikovatelných statistických informací, založených na citačních datech. JCR pomáhá měřit vliv výzkumu a dopad vědeckých časopisů a tak ukazuje vztah mezi citovanými časopisy.
Dále zahrnuje tato nová verze i Essential Science Indicators (ESI- na základě údajů z Web of Science nabízí vybrané bibliometrické údaje). Ty nabízejí jedinečnou kompilaci statistik výkonnosti vědy
a vědeckých trendových dat založených na citačních datech časopisů i jednotlivých publikovaných článků z Thomson Scientific Database.

Cílem služby InCites Analytics je skrze statistické přehledy a ukazatele vědecké práce umožnit porozumění procesům uvnitř výzkumných organizací, a tím pomoci přijímat informovaná strategická rozhodnutí dlouhodobé povahy.

Personalizované citační údaje, globální metriky a multidimenzionální profily institucí vám pomohou získat přehled o vámi hledaném objektu. Abyste mohli využít veškeré možnosti, je potřeba registrace. Můžete využít svůj účet ve Web of Science, pokud již takový máte.

Tipy pro začátek:
Vytvořte účet (registrace účtu InCites zadáním e-mailové adresy a hesla z počítačů ANU IP-Authenticated), nebo použijte stávající online profil na webu Web of Science/ Journal Citation Reports.

Stáhněte a přečtěte si přehled InCites a průvodce indikátory. http://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=25246846

Můžete se přihlásit na veřejný bezplatný webinář. https://clarivate.savoinspire.com/czechelib/button-17/

Všechna školení a nápovědy jsou i na YouTube, můžete si je projít a prohlédnout. https://www.youtube.com/results?search_query=incites

Další informace o zdroji dat InCites: Web of Science Core Collection.

Uživatelské rozhraní:
Poté, co se do InCites přihlásíte, vám naskočí šest tzv. dlaždic, a tyto hlavní dlaždice využívají tři hlavní komponenty: panel filtru, datovou tabulku a vizualizaci dat. Dlaždice si můžete upravit, přidat vlastní na hlavní panel, či odebrat ty, které vám nevyhovují.

 

Pro koho je InCites určen?

Pro výzkumné organizace
Mohou zkoumat a spravovat aktivity organizace a zaměstnanců a jejich dopad.
Benchmark dokáže porovnávat výkony kolegů.  
Podpora vnějších a vnitřních partnerství a spoluprací.
Identifikuje významné odborníky uvnitř organizaci, ale i mimo ni.

Financování a politické organizace
Identifikuje rozvíjející se oblasti a vědce.
Správa aktivity od financování- podání do zpráv o pokroku prostřednictvím výsledků.
Určení nových trendů apod., který umožní vývoj politiky. Umožňuje zvýšit viditelnost úspěchů.

Vydavatelé
Odkryje nové nebo vznikající oblasti, ve kterých by mohl vydavatel publikovat.
Sledování trendů v oboru.
Lze najít nejlepšího autora a recenzenta.


22. 1. 2019