Přihlásit k webu

MMVS zdarma už jen do konce roku!

Nezapomeňte, že do konce letošního roku si můžete půjčovat knihy od našich německých projektových partnerů zdarma:
Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek - katalog, návod
Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek - katalog, návod

Vybírat můžete také z fondů našich českých partnerských knihoven:
Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - katalog, návod
Krajská vědecká knihovna v Liberci - katalog, návod


9. 11. 2018