Přihlásit k webu

Amnestie

Další týden Března měsíce čtenářů je zasvěcen amnestii, kdy vám promineme pokuty. Pokud se vám tedy podařilo zapomenout donést knihy včas, vraťte je do pátku a pokuta bude smazána. Promíjí se i pokuty za upomínky a registrační poplatek pro externí čtenáře.


12. 3. 2018