Přihlásit k webu

Co se to v březnu po knihovně děje?

Tak jako loni se i letos bude vaše knihovna TUL účastnit Března měsíce čtenářů (BMČ), celostátní akce, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Nebude v tom sama, hlásí se k ní přes 400 jejích aktivních veřejných kolegyň.

O co jde? Původně bylo cílem pravidelně propagovat čtenářství. Jenže lidé čtou už dost, proto se postupem času z BMČ stala spíš společenská událost, kdy se knihovny snaží svým čtenářům předvést v trochu jiném světle a třeba přilákat i zájemce nové.

Ke slovu přijdou různé neobvyklé aktivity, soutěže, hry a zábavy.

Knihovna univerzity se, jak už bylo řečeno, aktivně zapojuje. V krátkém rozhovoru jsme se trochu podívali pod pokličku. Odpovídají: Marta Zizienová, jež na Technické univerzitě vyučuje informační gramotnost, a Jitka Vencláková, ředitelka knihovny.

Proč by se univerzitní knihovna měla zapojovat do BMČ? Připadá mi to spíš jako akce pro veřejné knihovny.
Univerzitní knihovna, stejně jako ostatní veřejné knihovny, plní i komunitní funkci. Studenti
u nás nehledají pouze studijní materiál, ale i prostor, kde tráví svůj volný čas. Proč jim ho tedy
v rámci BMČ nezpříjemnit či nasměrovat k aktivitám, které by je třeba ani nenapadly? (JV)

V čem je podle vás přínos akce BMČ konkrétně pro univerzitní knihovnu TUL?
Asi v pestrosti akcí a v tom, že knihovna vykročí ze zaběhaných kolejí, hledá nové nápady
a zkouší netradiční věci. Letos třeba divadelní hru od Xindla X, na tu jsme hodně zvědaví. (MZ)

Jaké BMČ aktivity mají čtenáři nejraději?
Nejraději? Čtenářskou amnestii, kdy odpouštíme pokuty, jídlo a cokoliv zábavného
a odpočinkového. Loni je hodně bavily hry - skládání puzzle atd. a úspěch měla zvířata
v knihovně. Rybičku jsme si nechali dodnes. (MZ)

Co se naopak v historii BMČ nepovedlo?
V minulých letech jsme měli trošku problém s nízkou návštěvností akcí. Chyběla nám kvalitní propagace. (JV)

Jak se k BMČ staví zaměstnanci knihovny?
Víceméně se zapojují všichni a myslím, že některé vyloženě baví aktivity vymýšlet i realizovat. Máme tu dobrý tým. (JV)

Spolupracujete v rámci BMČ i s ostatními knihovnami v Liberci?
Tento rok ne, ale už jsme pořádali třeba běh mezi libereckými knihovnami na čas nebo docela těžký kvíz, jehož jednotlivé části probíhaly ve čtyřech libereckých knihovnách. Samozřejmě za ceny. (MZ)

Kdo vybírá téma BMČ?
Téma stanovuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Ne vždy je téma aplikovatelné pro prostředí univerzitní knihovny. Proto si občas téma upravíme podle našeho uvážení. (JV)

Budete v BMČ pokračovat i v budoucnu?
Určitě ano. (JV)

 


28. 2. 2018