Přihlásit k webu

Bezmála 5000 nových knih na TUL

Na celou dobu letošního roku vyjednala Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci pro všechny členy akademické obce přístup k nebývalému množství elektronických knih, publikovaných v nakladatelství Taylor & Francis.

Taylor & Francis je mezinárodně uznávaný vydavatelský dům s širokým záběrem témat a zaměřením na vědecké publikace. Není to první ani jediný vydavatel, s nímž knihovna TUL spolupracuje.

„Elektronické knihy nabízíme už dlouho. Jenom nás mrzí, že si k nim naši čtenáři dosud nenašli cestu,“ svěřila se Jitka Vencláková, ředitelka knihovny.

Přitom elektronizace trendem v knihovnictví je. K radikálnímu přístupu, jako v případě knihovny Floridské polytechniky, ale i dalších zejména akademických amerických knihoven, které se tištěných knih zbavily úplně, přibývá samoobslužný přístup. Jeho hlavním zastáncem je Centrální městská knihovna v Kodani, kde 90 procent všech úkonů vykonávají samotní čtenáři.

Nic takového ale u nás nechystáme.

Fakt, že lidé střední Evropy dávají přednost tištěným publikacím, je mezi knihovníky všeobecně známý. Česká republika není žádnou výjimkou a i naši západní sousedé mají obdobné zkušenosti. Digitalizované knihy by však bylo chybou odsoudit jen jako výstřelek moderní doby, což si všichni uvědomují, a proto se snaží zvyšovat povědomí o nich.

Proto je konsorciální přístup ke kolekcím Taylor & Francis jedním z výstupů projektu Prostor učení, knihovnická informační platforma, do nějž jsou zapojeny za českou stranu, kromě knihovny TUL, i Krajská vědecká knihovna v Liberci a Knihovna Západočeské univerzity v Plzni.

„V projektu jde hlavně o to dál rozvíjet spolupráci mezi námi a Německem. Samozřejmě je to i skvělá příležitost rozšířit naše služby a fond e-knih,“ vysvětluje Václav Ovčačík, člen projektového týmu za knihovnu TUL.

Partnery za Saskou stranu jsou Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek a Hochschule Zittau/Görlitz – Hochschulbibliothek.

Témata e-knih jsou značně univerzální, neboť odpovídají zaměření zúčastněných stran. Nejde tedy jen o techniku a přírodní vědy. Ve 4432 titulech, vydaných hlavně v posledních třech letech, svoje určitě objeví i studenti jak humanitních tak sociálních oborů.

„Připravili jsme malou kampaň, která má e-knihy dostat do povědomí. V rámci ní se můžete těšit na různá zajímavá překvapení,“ přibližuje Marta Zizienová, specialistka na informační výchovu a dodává: „Elektronické knihy mají spoustu výhod a stojí za to s nimi pracovat. Nic neváží, jsou pořád dostupné, nemusí se vracet a dá se v nich pohodlně hledat.“

Dodejme ještě, že digitální publikace vydavatelství Taylor & Francis jsou snadno přístupné z webového katalogu knihovny univerzity a to v rámci interní univerzitní sítě nebo přes VPN připojení.

Vše lze zařídit v podstatě na jeden klik.


31. 1. 2018