Přihlásit k webu

Výpadek repozitáře DSpace

V pondělí 31. 7. 2023 dojde z důvodu migrace ze starého systému na nový k odstávce repozitáře DSpace. 

Předpokládáme, že DSpace bude nedostupný od pondělních cca 16:00, ale již v úterý 1. 8. 2023 ráno by měla být nová verze repozitáře plně funkční.


30. 7. 2023